Galeria Konkurs URANIA Kronika Zapisy do sekcji
Sekcja Astronomiczna Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego została rozwiązana. Jej działalność kontynuuje Oddział Częstochowski PTMA. Strona oddziału www.sactn.ajd.czest.pl
Strona główna   Informacje ogólne PTMA Członkowie sekcji Publikacje Planetarium
Konkurs Urania

Konkurs URANIA

Częstochowski Oddział PTMA, im. Ks. B. Metlera
oraz
Instytut Fizyki AJD w Częstochowie

organizują w roku 2010

VII Okręgowy Konkurs Astronomiczny "URANIA"
dla młodzieży z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych

Do konkursu zapraszamy uczniów zainteresowanych astronomią z terenu miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i z przyległych powiatów. Konkurs jest 2-etapowy.
W etapie I uczniowie rozwiązują co najmniej 2 spośród zawartych w załączonym niżej zestawie zadań o tematyce astronomicznej. Rozwiązania I etapu (parafowane pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń) należy dostarczyć do 30 kwietnia 2010 na niżej podany adres.
II etap konkursu (dla wszystkich, którzy nadesłali zadania etapu I) zostanie przeprowadzony w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie we wtorek 8.06.2010 o godzinie 12-tej. Uczniowie będą rozwiązywać test wielokrotnego wyboru. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

Adres kontaktowy:

Dr Bogdan Wszołek
Instytut Fizyki AJD w Częstochowie
Al. Armii Krajowej 13-15, pok. 4001
42-200 Częstochowa,
Tel. 518-043-166, E-mail: bogdan[at]ajd.czest.pl

Zestaw zadań do wykonania w ramach etapu I:
(Potrzebne dane liczbowe odczytać w odpowiednich tablicach)

  1. Wykazać na jakiej wysokości góruje Słońce w Częstochowie w pierwszym dniu astronomicznego lata.

  2. Starać się zaobserwować Księżyc możliwie najwcześniej po nowiu. Odnotować miejsce i dokładny czas obserwacji. Mile widziane zdjęcie młodego Księżyca.

  3. Wykonać dowolną pracę plastyczną o wydźwięku astronomicznym.

  4. Z możliwie największą dokładnością określić odległość kątową pomiędzy Syriuszem i Aldebaranem. Opisać szczegółowo przeprowadzone działania.

  5. Oblicz jaką masę należałoby zamienić w energię zgodnie z wzorem E=mc2 aby uzyskać ilość energii równą energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku w twoim gospodarstwie domowym.

Do etapu II należy znać: podstawowe pojęcia astronomii sferycznej, prawa Keplera, charakterystyki planet Układu Słonecznego oraz Słońca i Księżyca, zasadę działania lunety astronomicznej, diagram Hertzsprunga-Russella, prawo Hubble'a. Przydatne mogą być również artykuły zawarte w ostatnich numerach czasopisma URANIA-POSTĘPY ASTRONOMII oraz w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym.

Propozycje literaturowe:
K.Rudnicki, Astronomia, dawniejszy podręcznik dla klas maturalnych, WSiP (wiele wydań).
Zeszyty Uranii-Postępy Astronomii na rok 2009 i 2010.
J.Kreiner, "Astronomia z astrofizyką", PWN, 1988.
B.Wszołek, "Wprowadzenie do astronomii", Wydawnictwo AJD w Częstochowie, 2005.
B.Wszołek (red.) Częstochowski Kalendarz Astronomiczny
 

 

Wyniki konkursu URANIA z 2009 roku

Dnia 8 czerwca 2009 roku odbył się VI Okręgowy Konkurs Astronomiczny "URANIA" dla młodzieży z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych.

Najlepsze miejsca wśród gimnazjalistów zajęli:

I miejsce - Ceballos Gabriel (najlepszy wynik w konkursie)
II miejsce - Roszak Oliwier
dwa III miejsca - Marczak Anna i Służalec Michał

Najlepsze miejsca wśród ponadgimnazjalistów zajęli:

I miejsce - Malenta Mateusz
II miejsce - Witczak Mateusz
III miejsce - Pieniążek Magdalena

Strona główna Cz.T.N.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005 SACTN, Autor strony Marcel Łapaj, Modernizacje Artur Leśniczek