Galeria Konkurs URANIA Kronika Zapisy do sekcji
Sekcja Astronomiczna Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego została rozwiązana. Jej działalność kontynuuje Oddział Częstochowski PTMA. Strona oddziału www.sactn.ajd.czest.pl
Strona główna   Informacje ogólne PTMA Członkowie sekcji Publikacje Planetarium
Informacje ogólne

Sekcję Astronomiczną Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (SACTN) założył dr Bogdan Wszołek w marcu 2004 roku. Głównym zamierzeniem sekcji jest szerzenie kultury astronomicznej w środowisku częstochowskim. SACTN formalnie jest strukturą organizacyjną Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (CzTN), ale terenem jej działania jest Instytut Fizyki AJD w Częstochowie. SACTN zrzesza nie tylko członków CzTN ale i osoby spoza tego towarzystwa. Sekcja jest otwarta na współpracę ze studenckimi kołami naukowymi i szkolnymi kółkami astronomicznymi. Prawo przynależności do sekcji mają wszystkie osoby zainteresowane astronomią i pragnące zainteresowania takie rozwijać. Nie czyni się ograniczeń wiekowych ani nie stawia się wymogów co do wykształcenia. Przynależność do sekcji jest bezpłatna, ale oczekuje się od członków choćby minimalnej aktywności na rzecz pogłębiania i szerzenia wiedzy astronomicznej w środowisku.

Zajęcia sekcji odbywają się co tydzień (wyjąwszy okresy wakacji i innych przerw w nauce). W ich zakres wchodzą przeważnie: krótki wykład, dyskusje, obserwacje nieba, fotografowanie nieba, planowanie i omawianie form szerszej aktywności. W zakres tych ostatnich wchodzi np. przeprowadzanie konkursu wiedzy astronomicznej URANIA, redakcja Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego, organizacja wystaw, wycieczek i innych imprez astronomicznych. Tego rodzaju działania otwierają szeroki zakres możliwości aktywnego włączenia się do pracy poszczególnych członków sekcji.

Strona główna Cz.T.N.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2005 SACTN, Autor strony Marcel Łapaj, Modernizacje Artur Leśniczek