logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2015

Obserwacje zaćmienia Słońca w Częstochowie

Dnia 20 marca 2015 AN zorganizowała na tarasie obserwacyjnym Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie publiczne obserwacje częściowego zaćmienia Słońca. Przy sprzyjającej pogodzie kilkaset osób podziwiało zjawisko mając do dyspozycji teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry lub ekrany do projekcji okularowej. Niezależnie od obserwacji wizualnych wykonano serie fotografii. Bliższe szczegóły zostały przedstawione w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).

Publiczny pokaz zaćmienia Słońca
Zaćmienia Słońca Zaćmienia Słońca

Publiczny pokaz zaćmienia Słońca (u góry) oraz fotografie różnych faz częściowego zaćmienia wykonane z użyciem lunety Metlera (z lewej) i lunety Telementor z ekranem słonecznym (z prawej).

Noc gagarinowska

Wieczorem 12 kwietnia 2015 AN, wzorem wielu towarzystw i instytucji kosmicznych w świecie, zorganizowała w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim uroczyste wspomnienie pierwszego człowieka w kosmosie, w 80-tą rocznicę urodzin Jurija Gagarina. W trwającej kilka godzin imprezie wzięło udział ośmioro członków AN oraz kilkoro innych sympatyków podboju kosmosu. Agata Kołodziejczyk, główna organizatorka wydarzenia, w swojej prezentacji multimedialnej przedstawiła zebranym historię lotu kosmicznego Gagarina. W dalszej kolejności wyświetlono filmy Polak w kosmosie oraz Chopin – The Space Concert. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek oraz pieśni biesiadne przy akompaniamencie akordeonu.

Agata Kołodziejczyk i Bogdan Wszołek w noc gagarinowską.

Agata Kołodziejczyk i Bogdan Wszołek w noc gagarinowską.

Konferencja w Kijowie

W dniach 20-25 kwietnia 2015 odbyła się w Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie XXII Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics. Prezes AN wygłosił tam referat „New life of radiotelescopes from Psary and Komorowo” oraz spotkał się z przedstawicielami wiodących ukraińskich ośrodków radioastronomicznych celem nawiązania współpracy w zakresie naukowego wykorzystania radioteleskopów pozostających w dyspozycji AN.

Mchy w stratosferze

25 kwietnia 2015 z płyty lotniska aeroklubu we Włocławku do górnej granicy atmosfery wystartowała astrobiologiczna międzyuczelniana misja balonowa JADE, koordynowana przez dr Agatę Kołodziejczyk. Naukowym celem misji było zbadanie, jak różne gatunki mchów reagują na trudne warunki w stratosferze. Bliższe szczegóły zostały przedstawione w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).

Widok Ziemi z wysokości 28 718 m.

Widok Ziemi z wysokości 28 718 m.

Astrophisica Nova

W dniach 8-9 maja 2015 w Planetarium Instytutu Fizyki AJD odbyła się z inicjatywy AN VII Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych „Astrophisica Nova”. W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób z kraju i z zagranicy. Konferencję dofinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybrane przyczynki konferencyjne zamieszczono w czwartej części kalendarza.

Uczestnicy konferencji Astrophisica Nova.

Uczestnicy konferencji Astrophisica Nova.
Piotr Flin, Kateryna Andrych, Ivan Andronov, Vladyslava Marsakova i Bogdan Wszołek.

Walne Zebranie AN

Dnia 9 maja 2015 odbyło się w Planetarium Instytutu Fizyki AJD zwyczajne Walne Zebranie AN. Dokonano sprawozdania finansowego i merytorycznego, podjęto konieczne uchwały oraz nakreślono plany dalszych działań.

Młody Kopernik, młody Pitagoras

Dnia 25 września 2015 roku w Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie odbyła się Konferencja Naukowa „Młody Kopernik Młody Pitagoras” zorganizowana we współpracy AN z Burmistrzem Wieruszowa. Wykłady dla nauczycieli i uczniów wygłosili: Bogdan Wszołek „Ku rozumieniu przyrody na przykładzie efektu cieplarnianego”, Zygmunt Olesik „Przez zabawę do wynalazków”, Henryk Ogorzelski „Praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi w szkole podstawowej i gimnazjum”, Kazimierz Błaszczak „Maria Kunic astronomka i naukowiec” Atrakcją towarzyszącą konferencji był pokaz łazika marsjańskiego wykonanego przez studentów Politechniki Częstochowskiej. Na zakończenie imprezy zorganizowano wycieczkę autokarową do Cieszęcina, gdzie zademonstrowano tamtejszy radioteleskop. Główny ciężar organizacji konferencji wziął na siebie Kazimierz Błaszczak, przewodniczący wieruszowskiego koła AN.

Pierwsze światło RT-13 w Cieszęcinie

Dr Stanisław Ryś z UJ w Krakowie

Dr Stanisław Ryś z UJ w Krakowie, wykonawca detektora dla RT-13 w Cieszęcinie, objaśnia Kazimierzowi Błaszczakowi na czym polega obserwacja radiowa i jak można ją wizualizować.

W dniu 29 maja 2015 dr Stanisław Ryś, astronom z UJ w Krakowie i członek AN, zainstalował na RT-13 w Cieszęcinie wykonany przez siebie detektor fal radiowych o długości 21 cm (1.42 GHz). Z okazji przechwycenia pierwszych fotonów przez miejscowy radioteleskop piknik astronomiczny z udziałem Burmistrza Wieruszowa i innych przedstawicieli władz lokalnych. Specjalnym gościem była pani poseł Elżbieta Nawrocka. Głównym koordynatorem pikniku był Kazimierz Błaszczak, założyciel i przewodniczący wieruszowskiego koła AN. Astronomowie, Stanisław Ryś i Bogdan Wszołek, objaśniali gościom działanie radioteleskopu i kreślili perspektywy wykorzystania RT-13 dla celów dydaktycznych i naukowych.

Konkurs Urania

Dnia 3 czerwca 2015 rozegrano w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego URANIA dla młodzieży z gimnazjów i ze szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs zorganizowała Astronomia Nova we współpracy z AJD. W rozgrywkach finałowych uczestnicy konkursu rozwiązywali test swobodnego wyboru (30 pytań). O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobytych podczas testu i połowy punktów zdobytych we wcześniejszym etapie. Maksymalnie można było osiągnąć 55 punktów. W grupie licealistów pierwsze miejsce zajął Maciej Bugaj z Dąbrowy Górniczej, który uzyskał w sumie 34 punkty. Z dorobkiem 28 punktów drugie miejsce zajęła Katarzyna Kołodziejska z Częstochowy. Na trzecim miejscu, z 22 punktami, uplasowała się Zuzanna Żbik z LO w Kępnie.

Uczestnicy i organizatorzy XII konkursu URANIA

Uczestnicy i organizatorzy XII konkursu URANIA na tarasie widokowym
w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie.

W grupie gimnazjalnej wszystkie czołowe miejsca zdobyli uczniowie z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Mocna grupa uczniów, kierowana przez nauczyciela fizyki Pawła Malika, kolejny raz zademonstrowała efekty pracy w ramach tamtejszego koła astronomicznego. Triumfowali: Helena Bolek (29 punktów), Kinga Drapiewska i Gracjan Wojcieszko (po 28 punktów) i Dawid Sodomski (27 punktów). Wszyscy uczestnicy rozgrywek finałowych otrzymali dyplomy i cenne nagrody, ufundowane z dotacji MNiSW.

Konkurs Ars Astronomica

Dnia 3 czerwca 2015 rozegrano w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie finał V Międzynarodowego Konkursu Artystycznego Ars Astronomica. Konkurs zorganizowała Astronomia Nova we współpracy z AJD. Do finału przedłożono w sumie 578 prac. Sto osób otrzymało dyplomy i nagrody. Konkurs był dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Starostę Powiatu Częstochowskiego.

Najmłodsi finaliści w kolejce po dyplomy i nagrody.

Najmłodsi finaliści w kolejce po dyplomy i nagrody.

Przypadkowo wybrane prace konkursowe.
Przypadkowo wybrane prace konkursowe.

Otwarcie OAKJ

W dniach 6-8 czerwca 2015 odbyło się w Rzepienniku Biskupim otwarcie Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi (OAKJ). AN, jako patron powstającej placówki naukowej, aktywnie włączyła się w organizację dni otwarcia. W pierwszym dniu, w sobotę, zorganizowano przełajowy bieg astronomiczny na dystansie 4 km. Drugiego dnia zorganizowano piknik astronomiczno-astronautyczny „Space Station III”, z udziałem Virgini Trimble i Mirosława Hermaszewskiego. W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób. Główna uroczystość poświęcenia obserwatorium i nadania mu imienia Królowej Jadwigi odbyła się w poniedziałek 8 czerwca. Poświęcenia dokonał ks. bp Stanisław Salaterski z Tarnowa. Pierwsze wykłady w nowo otwartej placówce wygłosili ks. prof. Michał Heller, prof. Virginia Trimble oraz polski kosmonauta gen. Mirosław Hermaszewski. Szczegółowa relacja z uroczystości otwarcia została opisana w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).

Moment nadania obserwatorium imienia Królowej Jadwigi.

Moment nadania obserwatorium imienia Królowej Jadwigi. Od lewej: ks. bp Stanisław Salaterski, ks. prof. Michał Heller, ks. Zenon Macko, ks. Andrzej Wszołek, budowniczowie Magdalena i Bogdan Wszołkowie oraz ks. prof. Tadeusz Pabjan.

Ks. prof. Michał Hellerprof. Virginia Trimblegen. Mirosław Hermaszwski

Ks. prof. Michał Heller, prof. Virginia Trimble i gen. Mirosław Hermaszwski.

Publiczne pokazy w OAKJ

Od czerwca do października 2015, przeważnie w sobotnie popołudnia i wieczory, AN prowadziła w rzepiennickim obserwatorium pokazy Słońca, Księżyca, planet i gwiazd. Do obserwacji Słońca użyto teleskopu z filtrem Hα, zakupionego z dotacji MNiSW. Obserwacje nocne prowadzono z użyciem sprzętu będącego na wyposażeniu obserwatorium. W sumie przeprowadzono 20 pokazów dla prawie 1000 osób. Dla licznych grup szkolnych oprócz pokazów prowadzono prelekcje i wyświetlano filmy o treściach astronomicznych i astronautycznych.

Obserwacje Słońca w filtrze Hα.

Obserwacje Słońca w filtrze Hα.

Rakiety i Perseidy w OAKJ

W dniach 12-13 sierpnia 2015 astronomia AN we współpracy z Polskim Towarzystwem Rakietowym zorganizowała w rzepiennickim obserwatorium trzy połączone imprezy: warsztaty rakietowe, publiczne obserwacje Perseidów oraz warsztaty astrofotograficzne. Całość koordynowała Agata Kołodziejczyk. Od rana 12 sierpnia osiem zespołów pod nadzorem kilku instruktorów przystąpiło do budowy rakiet. Wieczorem odłożono prace rakietowe na rzecz oglądania meteorów. Po wcześniejszym nagłośnieniu wydarzenia do OAKJ przybyło pod wieczór kilkadziesiąt osób z pobliskich wsi i miast, z zamiarem spędzenia całej nocy pod rozgwieżdżonym niebem. Przybyli też instruktorzy warsztatów astrofotograficznych. Noc była piękna. Gdzieś w tle ktoś grał na gitarze, gdzieindziej w skupieniu fotografowano cierpliwie Drogę Mleczną z nadzieją uchwycenia meteoru. Od czasu do czasu rozlegał się w ciemności okrzyk radości i skandowanie „jeszcze jeden!”.

13 sierpnia kontynuowano warsztaty rakietowe. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, a niektórym mocno dokuczało zmęczenie z racji nieprzespanej nocy. Wczesnym popołudniem rakiety były gotowe. Emocje rosły na myśl, że zbliża się czas próby. Miejsce startowe dla rakiet obrano w otwartym terenie, na wzgórzu znacznie oddalonym od obserwatorium. Chodziło o to, żeby rakieta wystartowała, wzniosła się na kilkaset metrów i następnie wylądowała na spadochronie możliwie najbliżej miejsca startowego. Wszystkie osiem rakiet wystartowały i wylądowały na spadochronach. Niektóre jednak lądowały w lesie i sprawiały nie lada kłopot ich właścicielom, którym nie bardzo uśmiechała się wspinaczka na drzewa.

Dominik Beściak robił rakietę z mamą i ciocią.

Dominik Beściak robił rakietę z mamą i ciocią. Przy starcie o mało się nie popłakał z radości.

Dożynki astronomiczne w Rzepienniku Biskupim

15 sierpnia podczas dożynek gminnych mieszkańcy Rzepiennika Biskupiego uhonorowali chlebem i wieńcem dożynkowym Prezesa AN za astronomiczną promocję gminy. Misternie wykonany wieniec, przedstawiający Królową Jadwigę, trafił do rzepiennickiego obserwatorium.

 

Z uroczystości uhonorowania wieńcem dożynkowym. Z uroczystości uhonorowania wieńcem dożynkowym.
Z uroczystości uhonorowania wieńcem dożynkowym.

Z uroczystości uhonorowania wieńcem dożynkowym.

Agenci Reutera w OAKJ

Dnia 21 lipca przyjechali do Rzepiennika reporterzy Agencji Reutera dla sporządzenia materiału o tamtejszym obserwatorium. W rezultacie tej wizyty informacje o OAKJ obiegły nie tylko Polskę, ale też wiele innych krajów. W konsekwencji, do obserwatorium zaczęły napływać tłumy gości, których apetyty na przygodę astronomiczną nie zawsze dawało się zaspokoić.

Magdalena Wszołek udziela wywiadu dla Agencji Reutera w rzepiennickim OAKJ.

Magdalena Wszołek udziela wywiadu dla Agencji Reutera w rzepiennickim OAKJ.

European Rover Challenge

W dniach 4-6 września 2015 w Podzamczu k. Chęcin odbyła się druga edycja European Rover Challenge (ERC), największej imprezy robotyczno-kosmicznej w Europie. Rywalizowało ponad 300 konstruktorów z 10 krajów, m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Turcji, Bangladeszu, Egiptu i Indii. Gwiazdą imprezy był amerykański astronauta dr Harrison Schmitt, który w ramach misji Apollo 17 odwiedził Księżyc. W wydarzeniu wzięło udział około 30 tysięcy osób. Sześcioro członków AN też uczestniczyło w wydarzeniu. Mając do dyspozycji namioty wystawowe promowali oni swoje działania w zakresie astronomii i astronautyki.

Astronauta Harisson Schmitt ze swoją żoną Theresą Fitzgibbon w towarzystwie Magdaleny i Bogdana Wszołków.

Astronauta Harisson Schmitt ze swoją żoną Theresą Fitzgibbon
w towarzystwie Magdaleny i Bogdana Wszołków.

Dr Harisson Schmitt w towarzystwie członków AN i AGH Space Systems.

Dr Harisson Schmitt w towarzystwie członków AN i AGH Space Systems.

Namiot wystawowy AN podczas ERC.

Namiot wystawowy AN podczas ERC.
Od lewej: Bogdan Wszołek, Paweł i Agata Kołodziejczykowie, Magdalena Wszołek.

AN na zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach 6-10 września 2015 odbyły się w Poznaniu XXXVII zjazd PTA oraz Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych. Kilkoro członków AN uczestniczyło w imprezach. Były okazje opowiedzieć o AN na ogólnopolskim forum.

Zaćmienie Księżyca

28 września 2015 miało miejsce zaćmienie Księżyca. Członkowie AN obserwowali je z kilku miejsc w Polsce. Szczegółową relację z obserwacji częstochowskich opisano w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).

Wyprawa turystyczno naukowa do CERN

W dniach 2-6 października 2015 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zorganizowało wyjazd do Szwajcarii. W ramach wycieczki zwiedzano m.in. Dom Einsteina w Bernie oraz CERN. Było wiele okazji do podziwiania alpejskich krajobrazów. Pośród gór dało się zauważyć bogato wyposażoną bazę wojskowej łączności satelitarnej, z licznymi antenami, podobnymi do tych jakie były kiedyś w Psarach. Na Gornergrat (3089 m.n.p.m.) podziwialiśmy okoliczne szczyty i lodowce, wśród których królował majestatycznie Matterhorn.

Szwajcaria da się lubić Szwajcaria da się lubić
Szwajcaria da się lubić
Szwajcaria da się lubić

Szwajcaria da się lubić

Kongres Astronautyczny w Jerozolimie

W dniach 12-16 października 2015 roku w Jerozolimie odbywał się Międzynarodowy Kongres Astronautyczny - największe światowe forum wymiany myśli dla przedstawicieli instytucji rządowych, naukowców, inżynierów, przedsiębiorców i wszystkich aktorów sektora kosmicznego. Na spotkanie przybyło ponad dwa tysiące delegatów, przedstawicieli mediów i wystawców. Astronomię Novą reprezentowała na Kongresie dr Agata Kołodziejczyk. Bliższe szczegóły zostały przedstawione w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).

Agata Kołodziejczyk podczas swojego wykładu na Kongresie Astronautycznym.

Agata Kołodziejczyk podczas swojego wykładu na Kongresie Astronautycznym.

Spotkanie marsjańskie w Rzepienniku

Dnia 25 października 2015 odbył się w rzepiennickim obserwatorium międzynarodowy workshop poświęcony budowie analogowej bazy marsjańskiej w Polsce. Wybór miejsca padł na Turzę, nieopodal OAKJ.

Uczestnicy workshopu podczas wizji lokalnej terenów pod przyszłą bazę marsjańską.

Uczestnicy workshopu podczas wizji lokalnej terenów pod przyszłą bazę marsjańską.

Koordynator projektu, dr Agata Kołodziejczyk, prezentuje ideę przedsięwzięcia.

Koordynator projektu, dr Agata Kołodziejczyk, prezentuje ideę przedsięwzięcia.

Hamownia w Turzy

Budowniczowie hamowni.

Budowniczowie hamowni. Od lewej: Wiesław Zieliński, Bogdan Wszołek i Kacper Zieliński.

Nieopodal OAKJ, na polanie położonej w Turzy, rozpoczęto jesienią 2015 budowę hamowni dla testowania silników i paliw rakietowych. W inwestycję zaangażowały się Polskie Towarzystwo Rakietowe, OAKJ oraz AN. Pierwsze testy są przewidziane na lato 2016.

Z AN do ESA

Z dniem 1 listopada Agata Kołodziejczyk, aktywna członkini AN, rozpoczęła pracę naukową dla ESA, jako postdoc w ESTEC (Holandia). Działa w zespole Advanced Concepts Team (TEC-SF).

Agata Kołodziejczyk biesiadnie i rodzinnie.Agata Kołodziejczyk biesiadnie i rodzinnie.

Agata Kołodziejczyk biesiadnie i rodzinnie.

Konkurs Astrofotograficzny

W dniu 18 listopada 2015 roku ogłoszono w Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Astrofotografii. Przyznano pięć pierwszych miejsc, jedno drugie i trzy wyróżnienia: Grzegorz Czepiczek (I), Hubert Dróżdż (I), Paweł Górka (I), Artur Leśniczek (I), Marek Nowak (I), Agnieszka Kuźmicz (II), Szymon Bogus (w), Aleksandra Czuma (w) i Wojciech Domagała (w). Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Starostwo Częstochowskie. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Astronomia Nova we współpracy z Instytutem Fizyki Akademii im. Jana Długosza. Najlepsze prace zostały wystawione do publicznego oglądu, m.in. na wejściu do częstochowskiego planetarium.

Hubert Dróżdż (z prawej) odbiera dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie.

Hubert Dróżdż (z prawej) odbiera dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie.

Wspomnienie Konrada Rudnickiego w PAN

Dnia 23 listopada w Komitecie Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie odbyła się sesja naukowa poświęcona ś.p. Konradowi Rudnickiemu. Wykłady wspomnieniowe wygłosili Krzysztof Maślanka i Bogdan Wszołek. Pośród uczestników sesji, oprócz członków Komitetu, byli też uczniowie Konrada Rudnickiego oraz członkowie jego rodziny.

III Konferencja Naukowo-Technologiczna “Meet The Space”

W dniach 28-29 listopada 2015 r. odbyła się w Krakowie trzecia międzynarodowa konferencja „Meet The Space” poświęcona bieżącym trendom w nauce i technologiach kosmicznych. Konferencję zorganizowała Astronomia Nova we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego. Głównym koordynatorem wydarzenia była dr Agata Kołodziejczyk. Miejsce konferencji podkreślało potęgę myśli ludzkiej przekutej w technologie kosmiczne. Patronami honorowymi spotkania byli: rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka, dziekan wydziału inżynierii mechanicznej i robotyki, prof. Antoni Kalukiewicz, marszałek małopolski Jacek Krupa, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, organizacja studencka AGH Space Systems, fundacja forScience, Stowarzyszenie Profesjonalistów Pracujących w sektorze Kosmicznym i Wrocławskie Koło Naukowe Technologii Kosmicznych i Lotniczych.

III Konferencja Naukowo-Technologiczna “Meet The Space”III Konferencja Naukowo-Technologiczna “Meet The Space”

Celem konferencji było zawiązanie współpracy międzynarodowej w tworzących się interdyscyplinarnych projektach związanych z eksploracją kosmosu. W tym roku przedstawiono 23 prezentacje. Część z nich dotyczyła już zrealizowanych projektów, które zdobyły światowe uznanie, pozostałe wystąpienia dotyczyły przyszłych realizacji na arenie międzynarodowej. Michele Armano z programu LISA Pathfinder opowiadał o ostatnich przygotowaniach do startu misji europejskiego satelity testującego technologie orbitalnego obserwatorium fal grawitacyjnych. Milena Ratajczak przedstawiła wyniki swojej pracy doktorskiej w świetle rozwijających się technik obserwacji egzoplanet. Jakub Mielczarek z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosił do budowy pierwszego astrobiologicznego satelity w Polsce, a Oldrich Motyka opowiedział o niezwykłych właściwościach mchów i ich wykorzystania w projektach kosmicznych. W konferencji wzięło udział 130 osób pochodzących z różnych środowisk i specjalizacji począwszy od naukowców, inżynierów, biznesmenów poprzez architektów, lekarzy, prawników, artystów, pilotów, skończywszy na ambitnych studentach i pasjonatach kosmosu.

Podczas konferencji wyróżniono osoby.

Podczas konferencji wyróżniono osoby, zespoły, organizacje i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i na świecie. Dyplomy marszałka małopolski i prezesa AN w kategoriach: projekty techniczne i naukowe, organizacja eventów, popularyzacja nauki i edukacja zdobyli:

 1. Anna Rzepa za utworzenie projektu edukacyjnego „Pan Stanisław-czyli szkoła w kosmosie”,

 2. Paweł Grochowalski za działalność informacyjno-popularyzacyjną,

 3. Przemysław Rudź wyróżniony za działalność wydawniczą,

 4. Fundacja Pociąg do Gwiazd za organizację konferencji „Polska w kosmosie”,

 5. Fundacja Copernicus Project za znaczący wkład w rozwój badań stratosfery,

 6. Zespół AGH Space Systems za opracowanie technologii lądowania małych lądowników planetarnych bez użycia spadochronu wraz ze stabilizacją lotu,

 7. Zespół JADE za przeprowadzenie pionierskich badań biomonitoringu stratosfery,

 8. Zespół Legendary Rover za znaczący wkład w rozwój technologii mechatronicznych.

Wyróżnione zostały również firmy:

 1. Blue Dot Solutions - wyróżniona za promowanie rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce poprzez organizację polskiej edycji Galileo Masters i Startup Weekend Space.

 2. Planet PR - wyróżniona za organizację European Rover Challenge - największego międzynarodowego wydarzenia kosmicznego w Polsce.

 3. SKA Polska - wyróżniona za projekt śmieciarki kosmicznej.

Nagrody sponsora „Meet the Space” - firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, w postaci profesjonalnych warsztatów Matlaba, otrzymały cztery zespoły studenckie: AGH Space Systems, Legendary Rover, JADE i FREDE.

Polskie Towarzystwo Rakietowe

AGH Space Systems

Wyróżnieni przez AN: Polskie Towarzystwo Rakietowe (wyżej) i AGH Space Systems.

Nagrodzeni mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i podzielenia się konstruktywnymi wnioskami i radami na przyszłość. A przyszłość zapowiada się ciekawie, zwłaszcza w kwestii ogólnopolskiej akcji budowy mobilnej stacji analogowych misji planetarnych. Na sesji panelowej dotyczącej architektury habitatów zaprezentowano projekt budowanej stacji, ramy czasowe realizacji projektu i zaproszenie do współpracy. Pierwsza międzynarodowa misja analogowa w bazie odbędzie się już we wrześniu 2016 r. Misja organizowana jest przez międzynarodową grupę APO-G (Analog Planetary Operations Group) we współpracy z Space Generation Advisory Council, Mars Society Polska oraz Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi
w Rzepienniku Biskupim.

Publiczna dyskusja w grupie APO-G na temat budowy polskiego Laboratorium Kosmicznego.

Publiczna dyskusja w grupie APO-G na temat budowy polskiego Laboratorium Kosmicznego.

W ramach konferencji przeprowadzono liczne spotkania projektowe i integracyjne. Młodzież gimnazjalna ze Słupska realizująca program „Pan Stanisław - szkoła w kosmosie” wzięła udział w warsztatach rakietowych przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Rakietowe oraz warsztatach robotycznych zorganizowanych przez firmę WObit. O współpracy studentów z Europejską Agencją Kosmiczną można było się więcej dowiedzieć na warsztatach przeprowadzonych przez Jędrzeja Górskiego - byłego stażysty działu edukacji ESA.

Warsztaty rakietowe i robotyczne dla młodzieży.

Warsztaty rakietowe i robotyczne dla młodzieży.

Warsztaty rakietowe i robotyczne dla młodzieży.

Konferencji i spotkaniom towarzyszyła klimatyczna wystawa Science Tunnel 3.0 Maxa Plancka podsumowująca aktualne trendy w nauce.

Wystawa Science Tunnel 3.0 Maxa Plancka.

Wystawa Science Tunnel 3.0 Maxa Plancka.

Bliższe szczegóły zostały przedstawione w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2016 (www.astronomianova.org/publikacje).


Lotniczy Rzeszów

Dnia 17 grudnia 2015 roku przedstawiciele AN, Polskiego Towarzystwa Rakietowego i AGH Space Systems odwiedzili Politechnikę Rzeszowską oraz fabrykę silników lotniczych WSK "PZL - Rzeszów". Zapoznali się z możliwościami obu instytucji w zakresie budowy i testowania silników samolotowych i rakietowych. Odsłania się perspektywa owocnej współpracy w zakresie konstrukcji i testowania silników oraz paliw rakietowych.

We wnętrzu jednego z laboratoriów najnowszych technologii w Politechnice Rzeszowskiej.

We wnętrzu jednego z laboratoriów najnowszych technologii w Politechnice Rzeszowskiej. Od lewej: Kacper Zieliński, Błażej Zieliński, Bartosz Moczała, Zenon Lipiński i Bogdan Wszołek.

 

mapa strony | kontakt