logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2014

Doktorat z astronomii

17 stycznia Agnieszka Kuźmicz, Częstochowianka, obroniła w Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską "Optical properties of host galaxies in giant radio sources" i otrzymała tytuł doktora astronomii z wyróżnieniem. Jej promotorami i naukowymi opiekunami byli Marek Jamrozy i Stanisław Zoła, a pracę doktorską recenzowały Bożena Czerny i Agnieszka Pollo. Obronie przewodniczył Michał Ostrowski, a w komisji byli też Zdzisław Gołda i Marek Urbanik. Uroczysta promocja w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 18 listopada.

Dr Agnieszka Kuźmicz i Prof. dr hab. Stanisław Zoła podczas 
promocji.
Dr Agnieszka Kuźmicz i Prof. dr hab. Stanisław Zoła podczas promocji.

 

Z wizytą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie

23 stycznia trzyosoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie misji księżycowej planowanej przez Stowarzyszenie Astronomia Nova (AN) odwiedziły Instytut Lotnictwa (IL) w Warszawie dla rozpoznania jego potencjalnych możliwości włączenia się do projektu. Chodzi o wysłanie aparatury badawczej na Księżyc, posadzenie jej w ustalonym wcześniej miejscu, skierowanie kamery w stronę Ziemi, otrzymanie długotrwałej sekwencji obrazów Ziemi, przeprowadzenie badań atmosfery pyłowej przy powierzchni Księżyca, pomiar natężenia promieniowania kosmicznego docierającego do powierzchni Księżyca, uruchomienie naziemnej stacji dla komunikacji z sondą. Wizytujący obejrzeli dwie prezentacje przybliżające aktualne działania i możliwości przyszłego rozwoju tzw. pionu kosmicznego instytutu. Zwiedzili też stanowisko dla przeprowadzania testów na silnikach rakietowych. Od gospodarzy otrzymali wstępną deklarację, że IL w miarę możliwości chętnie włączy się w realizację planowanej przez AN misji.

Marek Nowak, Waldemar Zwierzchlejski, Daniel Maciejewski i 
Bogdan Wszołek.
Marek Nowak, Waldemar Zwierzchlejski, Daniel Maciejewski i Bogdan Wszołek.

 

Zmiana rytmu pracy w Planetarium

Bogdan Wszołek i Agnieszka Dymarek - nowa załoga Planetarium 
Instytutu Fizyki AJD.
Bogdan Wszołek i Agnieszka Dymarek - nowa załoga Planetarium Instytutu Fizyki AJD.

Z końcem zimowego semestru mgr Tomasz Kisiel, dotychczasowy kierownik planetarium, zrezygnował z pracy w związku z otrzymaniem propozycji stanowiska kierownika zespołu budowniczych dwóch nowoczesnych planetariów w Łodzi. Rolę kierownika Planetarium Instytutu Fizyki AJD powierzono dr. Bogdanowi Wszołkowi. Zatrudniono też na ½ etatu mgr Agnieszkę Dymarek, która wzięła na siebie przede wszystkim sprawy administracyjne i techniczne. W ślad zmian personalnych zmodyfikowano również wymiar czasowy pracy planetarium, dostosowując go do możliwości etatowych. Podobnie, jak w latach poprzednich, w roku 2014 planetarium odwiedziło około 10 000 osób. Nadto, w każdą środę spotykali się tu częstochowscy miłośnicy astronomii. Odbywały się też konferencje naukowe i konkursy astronomiczne.

 

OMSA

Klaudia Musiał podczas prezentacji (archiwa VII LO w 
Częstochowie).
Klaudia Musiał podczas prezentacji (archiwa VII LO w Częstochowie).

3 marca odbył się w VII LO w Częstochowie wojewódzki etap XL Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA). Imprezę zorganizowała prof. Urszula Jeruszka. Ośmioro finalistów wygłosiło swoje referaty. Wystąpienia oceniali: Grażyna Muskała, Aleksandra Krawczyk oraz Tomasz Barański. Pierwsze cztery miejsca zajęli kolejno: Klaudia Musiał z Koniecpola, Tomasz Kurek z Rybnika, Łukasz Mrowiec z Żywca oraz Adam Nita z Częstochowy. Finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Wydawnictwo Nowa Era.

 

Debaty wokół budowy RT-13 w Cieszęcinie

W dniach 9-10 marca oraz 11 kwietnia odbyły się w Wieruszowie i Cieszęcinie ważne zebrania dotyczące budowy 13-metrowej anteny radiowej, uratowanej w Psarach w 2010 roku. Burmistrz Wieruszowa - Bogdan Nawrocki, Prezes AN - Bogdan Wszołek oraz główny odpowiedzialny za budowę - Kazimierz Błaszczak spotkali się najpierw z mieszkańcami Cieszęcina dla uświadomienia ich, co do planowanego przedsięwzięcia, oraz dla uzyskania z ich strony oficjalnej zgody na budowę radioteleskopu przy miejscowym budynku szkolnym. Dalsze zebrania odbywały się u Burmistrza, z udziałem osób bezpośrednio angażujących się w projekt. Doszło do porozumienia między Burmistrzem i Prezesem AN co do rozłożenia ciężarów przedsięwzięcia. W ogólnym zarysie, ciężary finansowo-budowlane pozostają po stronie Urzędu Miasta Wieruszów. Zabezpieczenie merytoryczne budowy oraz przystosowanie i wykorzystanie powstałego instrumentu dla potrzeb naukowych i dydaktycznych ma być zabezpieczone przez AN.

K. Błaszczak, B. Wszołek i B. Nawrocki Zebranie robocze u Burmistrza Wieruszowa.
K. Błaszczak, B. Wszołek i B. Nawrocki Zebranie robocze u Burmistrza Wieruszowa.

 

Oskar dla AN

Statuetka
Statuetka "MP power awards 2013" dla dr Agaty Kołodziejczyk.

W dniu 25 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie Stowarzyszenie Astronomia Nova zostało poprzez swą członkinię, dr Agatę Kołodziejczyk, laureatem prestiżowej nagrody MP Power Awards 2013 za działalność w roku poprzednim na rzecz organizacji spotkań i konferencji naukowych. Meeting Planner Power Awards to największy w Polsce konkurs poświęcony branży eventowej kończący się uroczystą galą, zbliżoną formą do ceremonii rozdawania Oskarów. W kategorii Stowarzyszenie nominowano trzy osoby. Wyróżniono Agatę Kołodziejczyk - koordynatora do spraw konferencji naukowych AN. Tuż po otrzymaniu statuetki laureatka zaznaczyła, że "Każdemu z nas potrzebne są marzenia, potrzebna jest inspiracja".

 

Astrophisica Nova

VI Częstochowska Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Młodych Astrophisica Nova

W dniach 9-10 maja odbyła się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym AJD VI Częstochowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych "Astrophisica Nova". Uczestniczyło w niej ponad 70 osób z 19 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (OAUJ) oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova (AN). Wygłoszono w sumie 40 wykładów (w tym 6 proszonych) oraz wystawiono 16 plakatów. Młodzi uczeni przedstawiali wyniki swoich pierwszych prac naukowych, bronili swoich stanowisk w dyskusjach z doświadczonymi astronomami oraz wysłuchali proszonych wykładów uznanych autorytetów w zakresie astrofizyki. Konferencji towarzyszyły: wystawa meteorytów, wystawa prac artystycznych o tematyce astronomicznej, seans planetaryjny, projekcja filmu "Agora" oraz "Chopin - the Space Concert". Finansowo konferencję wspomogli: AN (5700 zł. - dotacja MNiSW), AJD (5000 zł.) i OAUJ (1000 zł.).

 

Walne zebranie AN

Uczestnicy Walnego Zebrania Astronomii Novej.
Uczestnicy Walnego Zebrania Astronomii Novej.

W sobotę 10 maja odbyło się planetarium Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Astronomia Nova (AN). Wyrażono wysokie uznanie dla dokonań AN w minionej kadencji (2009-2014) i jednogłośnie zdecydowano, że dotychczasowe władze AN przechodzą w komplecie na drugą 5-letnią kadencję.

Space Station II

W niedzielę 11 maja w częstochowskiej dyskotece RAY zorganizowano piknik naukowy z okazji uruchomienia detektora na radioteleskopie RT-13. Ośmiogodzinnej imprezie towarzyszyły wykłady, filmy oraz wiele imprez towarzyszących o charakterze rozrywkowym. Bogato ilustrowane, w środowisku dyskoteki, wykłady: "Początki radioastronomii częstochowskiej" (Bogdan Wszołek), "Misja kosmiczna Mars One" (Kazimierz Błaszczak) oraz "Polska w kosmosie wczoraj, dziś i jutro" (Mirosław Hermaszewski) nadały ogólny bieg imprezie. Przerwy między nimi były wykorzystane na projekcje filmów o treściach astronautycznych i astronomicznych oraz różne konkursy, sesje fotograficzne, wystawa meteorytów i prac plastycznych, wywiady telewizyjne itp. Wzniosłe akcenty przeplatały się z inteligentną rozrywką.

Kazimierz Błaszczak Mirosław Hermaszewski Bogdan Wszołek
Kazimierz Błaszczak Mirosław Hermaszewski Bogdan Wszołek

 

50 lat OAUJ

Portret Konrada Rudnickiego (1926 - 2013) przeznaczony do 
powieszenia w sali wykładowej OAUJ. Od lewej: Bogdan Wszołek, Teresa Rudnicka i 
Jan Mietelski.
Portret Konrada Rudnickiego (1926 - 2013) przeznaczony do powieszenia w sali wykładowej OAUJ.
Od lewej: Bogdan Wszołek, Teresa Rudnicka i Jan Mietelski.

W dniu 17 maja dziesięcioro członków AN uczestniczyło w uroczystych obchodach 50-lecia inauguracji nowej siedziby Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (OAUJ) w Forcie Skała przy ulicy Orlej w Krakowie. Okolicznościowa konferencja naukowa "Astronomia w Krakowie wczoraj -dziś -jutro" odbywała się w auli Collegium Maius oraz w Bibliotece Jagiellońskiej. Podczas oficjalnego otwarcia Teresa Rudnicka przekazała na ręce aktualnego dyrektora OAUJ portret ś.p. Konrada Rudnickiego, wieloletniego dyrektora obserwatorium. Wygłoszono wiele wspaniałych wykładów, wpisujących się tematycznie w konferencję. Wczesną historię obserwatorium "na Skale" przybliżyli Adam Strzałkowski i Jan Mietelski. Między obradami zwiedzano Collegium Maius. Okazało się, że w tym specjalnym miejscu nie ma żadnego uhonorowania dla Marii Skłodowskiej-Curie, smutno!

 

"Młody Kopernik, młody Pitagoras" w Wieruszowie

Przy dużym wkładzie merytorycznym ze strony AN w dniu 19 maja odbyła się w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie konferencja dla nauczycieli  i uczniów poświęcona w ogólności nauczaniu nauk przyrodniczych, w tym astronomii. Konferencję zorganizował i finansował Burmistrz Wieruszowa. Dla kilkudziesięciu osób wygłoszono referaty:
"Od astronomii ku naukom ścisłym i vice versa" - Bogdan Wszołek
"Polskie łaziki marsjańskie a edukacja" - Mateusz Józefowicz
"Dlaczego pole prostokąta obliczamy ze wzoru P= a b" - Jacek Jędrzejewski
"Praca z uczniem uzdolnionym z fizyki" - Zygmunt Olesik
"Jak zaciekawić uczniów matematyką" - Grażyna Rygał

Bogdan Wszołek i Kazimierz Błaszczak zaprezentowali również wspólny projekt, AN i Urzędu Miasta w Wieruszowie, budowy w Cieszęcinie radioteleskopu oraz astrobazy. Dyrektor Gimnazjum, Paweł Malik, wspaniale ugościł wszystkich uczestników konferencji użyczając szkolnych pomieszczeń oraz serwując poczęstunki.

 

Lunatycy w Częstochowie

Obradują (od lewej): Daniel Maciejewski, Adam Grzesiczak, 
Piotr Koperski i Bogdan Wszołek.
Obradują (od lewej): Daniel Maciejewski, Adam Grzesiczak, Piotr Koperski i Bogdan Wszołek.

26 maja w siedzibie AN odbyło się pierwsze robocze spotkanie "lunatyków", poświęcone definiowaniu aparaturowej misji na Księżyc. Chodzi m.in. o umieszczenie na Księżycu kamery fotograficznej skierowanej w stronę Ziemi i przekaz otrzymanych obrazów drogą radiową do naziemnych stacji.

 

Konkurs Urania

9 czerwca w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie rozegrano finał IX ogólnopolskiego konkursu astronomicznego Urania, zorganizowanego przez Instytut Fizyki AJD oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova (AN). Do rozgrywek przystąpiło 13 gimnazjalistów i 10 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści rozwiązywali test wielokrotnego wyboru zawierający 30 pytań z zakresu astronomii i astronautyki. W grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zajął Maciej Bugaj z Katolickiego Gimnazjum w Dąbrowie Górniczej, drugie Kinga Adamska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie, a dwa trzecie miejsca zdobyły Zuzanna Żbik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie i Weronika Mazurowska z Zespołu Szkół nr 2 w Wieruszowie. W grupie starszej pierwsze miejsce przypadło Karolowi Łozińskiemu z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Drugie miejsce, z minimalną stratą do zwycięzcy, zajęła Julia Makuch z II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie, a trzecie Adam Dąbek z Zespołu Szkół w Wieruszowie. Uczestnicy konkursu oraz wyróżniający się opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody, ufundowane przez AN (4300 zł. ze środków otrzymanych z MNiSW). Instytut Fizyki udzielił pomieszczeń dla rozegrania konkursu i wyświetlił dwa seanse planetaryjne dla finalistów i ich opiekunów.

Od lewej: Karol Łoziński, Julia Makuch, Maciej Bugaj, Bogdan 
Wszołek, Weronika Mazurowska, Adam Dąbek, Kinga Adamska.
Od lewej: Karol Łoziński, Julia Makuch, Maciej Bugaj, Bogdan Wszołek, Weronika Mazurowska, Adam Dąbek, Kinga Adamska.

 

Ars Astronomica

9 czerwca w Planetarium AJD ogłoszono wyniki IV międzynarodowego konkursu artystycznego Ars Astronomica, organizowanego corocznie przez Instytut Fizyki AJD oraz Stowarzyszenie Astronomia Nova. W konkursie wzięło udział łącznie ponad tysiąc osób z Polski i innych krajów, z czego do finału trafiło łącznie ponad 150 prac, uwzględniając cztery kategorie wiekowe uczestników oraz cztery kategorie utworów (prace plastyczne, formy przestrzenne, prezentacje audiowizualne oraz utwory literackie). Nagrody dla zwycięzców ufundowała AN (5000 zł. ze środków otrzymanych z MNiSW) oraz Starostwo Częstochowskie (400 zł.). Najlepsze prace trafiły na wystawy, m.in. w dyskotece RAY oraz na wejściu do częstochowskiego planetarium.

 

Ars Astronomica Ars Astronomica Ars Astronomica

Przykłady prac plastycznych wystawionych do konkursu Ars Astronomica.

Organizatorzy i uczestnicy konkursu Ars Astronomica.
Organizatorzy i uczestnicy konkursu Ars Astronomica.

 

Otwarcie szlaku astronomicznego w Rzepienniku

Przed Jowiszem astronomowie (od lewej): Bogdan Wszołek, Marian 
Soida i Stanisław Ryś.
Przed Jowiszem astronomowie (od lewej): Bogdan Wszołek, Marian Soida i Stanisław Ryś.

W obserwatorium (od lewej): Michał Drahus, Agnieszka Drahus, 
Kazimierz Fudala, Szymon Sikora, Stanisław Ryś, Marian Soida oraz Magdalena i 
Bogdan Wszołkowie.
W obserwatorium (od lewej): Michał Drahus, Agnieszka Drahus, Kazimierz Fudala, Szymon Sikora, Stanisław Ryś,
Marian Soida oraz Magdalena i Bogdan Wszołkowie.

Dokładnie w chwili przesilenia letniego, 21 czerwca o godzinie 12:51, w Rzepienniku Strzyżewskim dokonano otwarcia Rzepiennickiego Szlaku Astronomicznego, który powstał staraniem tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury, a ściślej, przez Panią Halinę Hołda - dyrektor tego ośrodka. Na 25-kilometrowym szlaku rozmieszczono 8 monumentalnych rzeźb mitycznych bóstw, których imiona noszą planety Układu Słonecznego. Rolę Słońca na tym szlaku pełni budujące się obserwatorium astronomiczne w Rzepienniku Biskupim. Przy udziale lokalnych władz, osób odpowiedzialnych za szerzenie kultury oraz członków Astronomii Novej dokonano uroczystego przecięcia wstęgi przy rzeźbie Jowisza. Następnie, po uroczystym przemarszu w towarzystwie orkiestry, odbyła się sesja naukowa z wykładem
dr. Bogdana Wszołka "Z Rzepiennika do gwiazd". Sesję otwierali dr Kazimierz Fudala (wójt gminy) oraz dr hab. Marian Soida (dyrektor d/s nauki Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). Po sesji i po sutym poczęstunku odbyło się przemierzanie szlaku aż do samego obserwatorium, gdzie przy ognisku i muzyce można było podziwiać piękne rozgwieżdżone niebo. Za pomocą 9-metrowego radioteleskopu rejestrowano promieniowanie radiowe Drogi Mlecznej na częstotliwości 1420.4 MHz.

 

Nowa antena satelitarna w rzepiennickim obserwatorium

Obok 9-metrowego radioteleskopu z Psar w lipcu zainstalowano w Rzepienniku Biskupim drugi radioteleskop o średnicy czaszy 5.4 m. Jest to super nowoczesna wojskowa stacja satelitarna przeniesiona z Komorowa. Podjęto wstępne działania dla rewitalizacji instrumentu.

RT-5.4 w Rzepienniku Biskupim. W tle 9-metrowa antena z Psar.
RT-5.4 w Rzepienniku Biskupim. W tle 9-metrowa antena z Psar.

 

Sympozjum rakietowe

W dniach 2-3 sierpnia Astronomia Nova i Polskie Towarzystwo Rakietowe (PTR) zorganizowały w Rzepienniku Biskupim pierwsze sympozjum rakietowe dla zacieśnienia więzi pomiędzy towarzystwami i omówienia pierwszych wspólnych działań na rzecz podboju kosmosu. PTR było reprezentowane przez Zarząd, z prezesem dr. Adamem Matusiewiczem na czele, oraz przez kilka innych aktywnych osób. AN było reprezentowane przez swojego prezesa, Bogdana Wszołka, oraz przez Agatę Kołodziejczyk, Agnieszkę Kuźmicz, Pawła Kołodziejczyka, Artura Kuźmicza, Jerzego Walczyka, Michała Grzesiczaka i Magdalenę Wszołek.

Uczestnicy sympozjum rakietowego przy RT-9 w Rzepienniku 
Biskupim.
Uczestnicy sympozjum rakietowego przy RT-9 w Rzepienniku Biskupim.

 

75-rocznica śmierci ks. Bonawentury Metlera

W niedzielę 31 sierpnia w Parzymiechach oddano honory poległym w pierwszych dniach II wojny światowej, a w szczególności księdzu Bonawenturze Metlerowi - niezłomnemu popularyzatorowi astronomii. Po uroczystej sumie przy dźwiękach orkiestry przemieszczono się na miejscowy cmentarz, by dopełnić ceremonii przy grobie Metlera. Środowiska astronomiczne były reprezentowane przez członków Astronomii Novej (AN), Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii im. ks. Bonawentury Metlera (PTMA-OC) oraz Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego (SAF). Przemówienia okolicznościowe wygłosili Francis Oger (wiceprezes SAF) oraz Bogdan Wszołek (prezes AN). Maria Płomińska (PTMA-OC) wyrecytowała wiersz. Bogdan Wszołek w swoim przemówieniu powiedział:
W dniu upamiętniającym tragedię sprzed 75 lat stoimy przy grobie człowieka wyjątkowego, nie tylko na czasy w których żył lecz również z ogromnym ich wyprzedzeniem. Ks. Bonawentura Metler przybliżał światu wspaniałą prawdę o człowieku, jako bycie stworzonym dla poznawania i przeobrażania świata w każdej skali, ale przede wszystkim w skali największej, kosmicznej. Że ?w gwiazdach ręka pisuje Boża? wiedział doskonale, i pewnie nie od Norwida, ale z własnych doświadczeń. Czuł, że nie będzie ładu w organizacji społecznej, nie będzie też pokoju na świecie, dopóki człowiek nie zechce otworzyć się całym swoim rozumem i uczuciem na sprawy nieba, Kosmosu. Dlatego, bez względu na czasy w jakich przyszło mu żyć i bez względu na miejsce w jakim przebywał, niestrudzenie kierował myśli ludzi ku rozgwieżdżonemu niebu, którego kontemplacja pomaga zrozumieć Stwórcę wszech rzeczy i odnaleźć właściwe powołanie ludzkości, a w ramach niego również swoje własne.
Jeśli piękny Duch Metlera jest tu z nami, niech pomoże nam z siebie zaczerpnąć motywację i siły dla wielu wspaniałych przedsięwzięć, w tym dla zdobywania i szerzenia wiedzy o Wszechświecie.

Agnieszka Dymarek (prezes PTMA-O/Częstochowa) i Bogdan Wszołek 
(prezes AN) składają kwiaty na grobie Metlera.
Agnieszka Dymarek (prezes PTMA-O/Częstochowa) i Bogdan Wszołek (prezes AN) składają kwiaty na grobie Metlera.

Przy grobie Metlera (od lewej): Grzegorz Czepiczek, Karina 
Bączek, Maria Płomińska, Tomasz Barański, Ryszard Rejment, Kazimierz Blaszczak, 
Magdalena i Bogdan Wszołkowie, Francis Oger, Agnieszka i Krzysztof Dymarek, 
Grzegorz Maruszczyk, Witold Machura, Marek Nowak. (fot. A. Leśniczek)
Przy grobie Metlera (od lewej): Grzegorz Czepiczek, Karina Bączek, Maria Płomińska, Tomasz Barański, Ryszard Rejment, Kazimierz Blaszczak, Magdalena i Bogdan Wszołkowie, Francis Oger, Agnieszka i Krzysztof Dymarek, Grzegorz Maruszczyk, Witold Machura, Marek Nowak.
(fot. A. Leśniczek)

 

European Rover Challenge

Łazik wykonany w Politechnice Częstochowskiej
Łazik wykonany w Politechnice Częstochowskiej

W dniach 5-7 września w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Człowiek w kosmosie", połączona z pierwszą europejską rywalizacją modeli łazików marsjańskich. Głównym organizatorem zawodów i konferencji było stowarzyszenie Mars Society. Imprezę zaszczycili obecnością Robert Zubrin - założyciel Mars Society oraz wiele światowych i krajowych osobistości, które od lat zajmują się problematyką podboju Marsa. W zawodach modeli łazików wzięło udział dziewięć drużyn. Wśród nich - oprócz zespołów z Polski - zawodnicy z Egiptu, Kolumbii i Indii. Wygrała zawody drużyna z Politechniki Wrocławskiej z łazikiem Scorpio. Podczas konferencji wygłoszono ponad 20 wykładów specjalistycznych na różne tematy dotyczące eksploracji Marsa. Ośmioro członków Astronomii Novej uczestniczyło w imprezie. Spośród nich organizacyjnie najbardziej zaangażował się Kazimierz Błaszczak, który jest też członkiem Mars Society i kandyduje do misji Mars One. Naukowo
największą aktywność wykazała Agata Kołodziejczyk, która poprowadziła jedną z sesji oraz wygłosiła wspaniały wykład "The importance of brain stimulation during the longterm crewed missions". Przy okazji nawiązała szereg obiecujących kontaktów z krajowymi i zagranicznymi specjalistami od eksploracji kosmosu. Wzorowo zorganizowanej imprezie towarzyszyła wspaniała pogoda. Setki, może tysiące, osób wykorzystało okazję by przenieść się na chwilę myślami w stronę Kosmosu.

Uczestnicy konferencji (od lewej): Bogdan Wszołek, Magdalena 
Wszołek, Robert Zubrin, Agata Kołodziejczyk, Paweł Kołodziejczyk, Kazimierz 
Błaszczak.
Uczestnicy konferencji (od lewej): Bogdan Wszołek, Magdalena Wszołek, Robert Zubrin,
Agata Kołodziejczyk, Paweł Kołodziejczyk, Kazimierz Błaszczak.

 

Astronomia - nauka i wiara

Uczestnicy konferencji

Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji "Astronomia - nauka i wiara".

Dnia 27 września w Planetarium Instytutu Fizyki AJD odbyła się konferencja naukowa "Astronomia - nauka i wiara", dla uhonorowania ks. Bonawentury Metlera w 75-rocznicę męczeńskiej śmierci. Konferencję zorganizowały AJD
i AN. Poniżej podano bliższe informacje o układzie i tematyce konferencji:

Część pierwsza: O księdzu Bonawenturze Metlerze i jemu podobnych.

dr Łukasz Kopera "Ks. Bonawentura Metler w Maluszynie"
mgr Grzegorz Czepiczek "Ks. Metler w prasie częstochowskiej"
dr Francis Oger "Metler w Juvisy pod Paryżem"
ks. dr Jacek Marciniec "Piękno Wszechświata. Harmonia nauki i wiary w twórczości abpa Józefa Życińskiego"
dr Jadwiga Biała "Prof. Kazimierczak-Połońska - nauka i wiara z grozą w tle"
mgr inż. Kazimierz Błaszczak "Maria Kunicka"

Część druga: W kierunku lepszego ujęcia relacji nauki i religii.

ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek "Od separacji dyskursów do eksplikacji sensów"
ks. mgr Piotr Cebula "Kiedy jesteśmy racjonalni?"
ks. mgr Adam Kłóś "Dylematy wokół koncepcji organizmu. Wysiłki badaczy w służbie odkrycia misterium życia"

Część trzecia: Religie w obliczu wielkich odkryć naukowych.

dr hab. Włodzimierz Godłowski "Religijne i astronomiczne aspekty wielkich odkryć geograficznych"

 

Śladami ks. Metlera do Paryża i Juvisy

W dniach 19-26 listopada, na zaproszenie Państwa Yoko i Francisa Oger, Dorota Walczyk i Magdalena Wszołek z AN przebywały w Paryżu i Juvisy dla zwiedzenia miejsc związanych z ks. Bonawenturą Metlerem oraz jego mistrzem, w zakresie astronomii, Kamilem Flammarionem. Innym celem było odwiedzenie Biblioteki Narodowej w Paryżu dla odnalezienia korespondencji pomiędzy francuskimi astronomami i Marią Kunitz "śląską Hypatią" - wielką astronomką z XVII wieku. Pielęgnowanie pamięci o tej ważnej, a jakoś zapomnianej, postaci stało się ostatnio ważne dla AN, jako że powstające w Cieszęcinie Centrum Edukacji Astronomiczno Astronautycznej (przy świeżo zbudowanym RT-13) ma nosić imię Marii Kunitz.
Dom sióstr szarytek w Juvisy jeszcze stoi, ale nie remontowany od lat znajduje się w stanie ruiny. Obserwatorium zbudowane na dachu tego domu przez Metlera już nie istnieje. Znajdujące się nieopodal słynne obserwatorium Kamila Flammariona ma się znacznie lepiej. Od zewnątrz wygląda na zadbane, ale wewnątrz znaczna część pomieszczeń wymaga remontu. Cenniejsze pamiątki po Flammarionie zostały zabrane do muzeum. Opiekę nad obserwatorium astronomicznym sprawuje Francuskie Towarzystwo Astronomiczne, a personalnie dr Francis Oger, vice prezes tego towarzystwa, który od 2010 roku jest również członkiem AN. W obserwatorium funkcjonuje historyczny teleskop, którego walory można doceniać zarówno nocą jak i w dzień (obserwując Słońce).

Fasada dawnego domu Szarytek w Juvisy pod Paryżem, w którym 
żył i pracował ks. Bonawentura Metler. Budynek w stanie ruiny przeznaczono do 
rozbiórki.
Fasada dawnego domu Szarytek w Juvisy pod Paryżem, w którym żył i pracował ks. Bonawentura Metler.
Budynek w stanie ruiny przeznaczono do rozbiórki.

Magdalena Wszołek i Francis Oger pod kopułą obserwatorium 
Flammariona w Juvisy.
Magdalena Wszołek i Francis Oger pod kopułą obserwatorium Flammariona w Juvisy.

 

Finał konkursu astrofotografii

Dnia 14 listopada w Planetarium Instytutu Fizyki AJD przeprowadzono finał III Ogólnopolskiego Konkursu Astrofotografii. Konkurs zorganizowała AN wraz z Instytutem Fizyki AJD. Wsparcia finansowego dostarczyło MNSW oraz Starostwo Częstochowskie. Nadesłało kilkaset astrofotografii, w oparciu o które jury, w składzie dr Agnieszka Kuźmicz, dr Agata Kołodziejczyk, mgr Agnieszka Dymarek i dr Bogdan Wszołek, wyłoniło czołówkę autorów najlepszych fotografii. Bezkonkurencyjni okazali się Paweł Górka i Hubert Dróżdż z Radomska, którzy z ogromną przewagą przed pozostałymi zajęli naczelne miejsca. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody. Obejrzeli seans planetaryjny "Cuda Wszechświata". Najlepsze astrofotografie zostaną wystawione na "gwiezdnym szlaku" prowadzącym do częstochowskiego planetarium.

Zwycięzcy konkursu astrofotograficznego. (Od prawej): Paweł 
Górka (I miejsce), Hubert Dróżdż (II miejsce) i Adam Nita (III miejsce).
Zwycięzcy konkursu astrofotograficznego. (Od prawej): Paweł Górka (I miejsce), Hubert Dróżdż (II miejsce) i Adam Nita (III miejsce).

Jedna z najlepszych fotografii konkursowych (autor: Paweł 
Górka).
Jedna z najlepszych fotografii konkursowych (autor: Paweł Górka).

 

Budowa RT-13 w Cieszęcinie

Cieszęcin, 4 listopada. Bogdan Wszołek i Kazimierz Błaszczak 
na tle zazbrojonego wykopu pod fundament RT-13.
Cieszęcin, 4 listopada. Bogdan Wszołek i Kazimierz Błaszczak na tle zazbrojonego wykopu pod fundament RT-13.

Cieszęcin, 12 grudnia 2014. Finał konstrukcji mechanicznej 
RT-13.
Cieszęcin, 12 grudnia 2014. Finał konstrukcji mechanicznej RT-13.

Od października do grudnia zrealizowano długo odwlekaną budowę radioteleskopu RT-13 pozyskanego z Psar w 2010 roku. Formalnie budowę prowadzi Gmina Wieruszów. Merytorycznie za budowę odpowiada Stowarzyszenie Astronomia Nova, które ma również zadbać o funkcjonowanie radioteleskopu. Organizatorem budowy jest Kazimierz Błaszczak, przewodniczący Wieruszowskiego Koła Astronomii Novej. Prezes AN, Bogdan Wszołek, jest głównym konstruktorem instrumentu i organizatorem jego rewitalizacji. W 2010 roku współuczestniczył w rozbiórce radioteleskopu. W latach 2013-2014 brał udział w negocjacjach z władzami Wieruszowa, nadzorował projektowanie fundamentu i w końcu skonstruował na nowo RT-13 w Cieszęcinie. Stanisław Ryś, członek AN i pracownik Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest odpowiedzialny za budowę i uruchomienie na RT-13 systemu detekcji promieniowania radiowego Drogi Mlecznej na częstości 1420.4 MHz. Inny członek AN, Michał Grzesiczak z Radomska, podejmuje się wykonać sterowanie dla RT-13. Staraniem AN, głównie Agnieszki Kuźmicz, powstaje "ścieżka dydaktyczna" przy RT-13. Władze Wieruszowa zabezpieczyły teren pod budowę, konieczne pomieszczenia i media, a także dofinansowują budowę (w roku 2014 kwotą 60 000 zł. brutto). Więcej szczegółów dotyczących budowy RT-13 w Cieszęcinie na stronie 143 niniejszego kalendarza.

Bogdan Wszołek wraz ze swoimi studentami z AJD, Dominiką 
Augustyniak i Michałem Kmiecikiem, zmęczeni pracą, ale szczęśliwi po udanym 
montażu RT-13 w Cieszęcinie.
Bogdan Wszołek wraz ze swoimi studentami z AJD, Dominiką Augustyniak i Michałem Kmiecikiem,
zmęczeni pracą, ale szczęśliwi po udanym montażu RT-13 w Cieszęcinie.

Od lewej: Michał Kmiecik, Dominika Augustyniak, Grzegorz 
Mieszała, Czasza RT-13, Stanisław Mieszała i Bogdan Wszołek.
Od lewej: Michał Kmiecik, Dominika Augustyniak, Grzegorz Mieszała, Czasza RT-13, Stanisław Mieszała i Bogdan Wszołek.

 

Meet the Space II

Dr Agata Kołodziejczyk otwiera Meet the Space II.
Dr Agata Kołodziejczyk otwiera Meet the Space II.

W dniach 27-28 listopada, w nowoczesnych gmachach kampusu UJ, odbyła się w Krakowie druga międzynarodowa konferencja "Meet the Space". Była to chyba najlepsza impreza zorganizowana przez AN w 2014 roku. Głównym organizatorem imprezy była dr Agata Kołodziejczyk, wyjątkowo aktywna członkini AN, zdobywczyni oskara MP Power Awards 2013 dla AN.

Prezes AN wita zebranych i ze swojej strony otwiera 
konferencję.
Prezes AN wita zebranych i ze swojej strony otwiera konferencję.

mapa strony | kontakt