logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2013

Krzysztof Gawor Agnieszka Dymarek Kamil Kluza
Krzysztof Gawor Agnieszka Dymarek Kamil Kluza

Obronione prace

W dniu 3 października Kamil Kluza zdał egzamin licencjacki z fizyki w często-chowskiej AJD prezentując pracę „Międzygwiazdowe struktury absorpcyjne w widmie gwiazdy HD149757”, wykonaną pod opieką dr. Bogdana Wszołka.
W dniu 9 października Krzysztof Gawor zdał egzamin licencjacki z fizyki w częstochowskiej AJD prezentując pracę „Przykłady kwantowania wielkości fizycznych w makrokosmosie”, wykonaną pod opieką dr. Bogdana Wszołka.
Dnia 10 października Agnieszka Dymarek uzyskała w AJD tytuł magistra fizyki na podstawie pracy „Analiza międzygwiazdowych linii i pasm absorpcyjnych w kierunku gwiazdy HD24760”, wykonanej pod kierunkiem dr. Bogdana Wszołka.
 

Spotkania astronomiczne w Planetarium

Tradycyjnie w środy o godzinie 19-tej odbywały się w Planetarium Instytutu Fizyki AJD spotkania częstochowskich sympatyków astronomii i astronautyki. Zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, przy średniej frekwencji 21 osób. Odczyty prezentowali w większości częstochowscy miłośnicy astronomii – najczęściej Bogdan Wszołek i Waldemar Zwierzchlejski. Jednorazowo wystąpili też Zdzisław Krachulec, Artur Leśniczek, Maria Płomińska. Gościnnie wystąpili Jadwiga Donatowicz z Wiednia, Mateusz Malenta z Manchesteru oraz Piotr Koperski z Warszawy.
 

Z astronomią do publiczności

W roku 2013, podobnie jak wcześniej, ciężar oświecania społeczeństwa Częstochowy w zakresie astronomii i astronautyki spoczywał głównie na Instytucie Fizyki AJD oraz na Stowarzyszeniu Astronomia Nova. Oprócz możliwości korzystania z odpłatnych usług Planetarium, społeczność częstochowska mogła uczestniczyć nieodpłatnie w regularnych środowych spotkaniach astronomicznych organizowanych w Planetarium oraz w wielu publicznych akcjach obserwacyjnych, np. obserwacjach meteorów oraz teleskopowych pokazach Księżyca i planet organizowanych na Placu Biegań-skiego przez Astronomię Novą we współpracy z AJD, a także w imprezach organizowanych przy niedawno zbudowanym radioteleskopie RT-13.
 

Konkurs grudziądzki

Dnia 4 marca 2013 w VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie odbyła się wojewódzka edycja XXXIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego im. Profesora Roberta Głębockiego (OMSA). Koordynatorem etapu wojewódzkiego była mgr Urszula Jeruszka. Spośród dziesięciu referatów dopuszczonych do tego etapu wyłoniono cztery najlepsze. Ich autorzy, Mateusz Krakowczyk z Rybnika, Oliwier Roszak z Częstochowy, Klaudia Musiał z Koniecpola i Aleksander Magosz z Gliwic, wzięli udział w eliminacjach ogólnopolskich w Grudządzu w dniach 21-23 marca. Częstochowianin, Oliwier Roszak, zajął tam bardzo wysokie, II miejsce.

Oliwier Roszak
Oliwier Roszak, częstochowski miłośnik astronomii z IV LO im. Henryka Sienkiewicza,
w trakcie głoszenia swojego referatu pt. „M13” podczas eliminacji wojewódzkich.
(fot. U. Jeruszka)
 

Yuris Night

Z inicjatywy Astronomii Novej 12 kwietnia 2013 odbyła się Pierwsza Krakowska Noc Gagarinowska. Pomieszczeń użyczył Instytut Fizyki UJ. Wygłoszono referaty nawiązujące do lotu Gagarina oraz do ostatnich polskich osiągnięć w zakresie podboju kosmosu. Bardziej szczegółowa relacja na stronie 79 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.

Yuris Night
 

Walne zebranie Astronomii Novej

W dniu 10 maja w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie odbyło się zebranie Zarządu Astronomii Novej (AN) oraz Walne Zebranie. Szeregi AN zasilili: Maciej Mikołajewski (Toruń), Michał Grzesiczak (Radomsko), Vladislava Marsakova (Odessa), Maria Tkachenko (Odessa), Klub Turystyczno Astronomiczny „Ryjek” (Kraków). Polskiemu kosmonaucie, Mirosławowi Hermaszewskiemu przyznano członkowstwo honorowe. Podjęto uchwałę o objęciu patronatem AN budowy radioteleskopów z Psar.

Prezesowstwo AN podczas obrad. Od lewej: Marek Jamrozy, Bogdan Wszołek i Dariusz Stefański.
Prezesowstwo AN podczas obrad. Od lewej: Marek Jamrozy, Bogdan Wszołek i Dariusz Stefański. (fot. L. Kudashkina)
 

Astrophsica Nova V

W dniach 9-10 maja 2013, w Planetarium Instytutu Fizyki AJD oraz w dyskotece Ray odbyła się piąta międzynarodowa Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych z serii „Astrophisica Nova”. Zorganizowali ją członkowie Astronomii Novej: Bogdan Wszołek (AJD w Częstochowie), Agnieszka Kuźmicz (OA UJ w Krakowie) oraz Agata Kołodziejczyk (INOŚ UJ w Krakowie). Akademia im. Jana Długosza oraz częstochowska dyskoteka RAY użyczyły pomieszczeń oraz koniecznego wsparcia finansowego. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób, w tym 15 zza granicy (Ukraina, Austria, Francja). Zaprezentowano kilkadziesiąt wykładów i kilkanaście plakatów. W części czwartej Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014 zamieszczono treści niektórych wystąpień. Konferencji towarzyszyły prezentacje planetaryjne, dyskoteka oraz wycieczka krajoznawcza po Jurze. Poniżej zamieszczono fotografie wykonane podczas konferencji (archiwa Astronomii Novej).

Astrophsica Nova Astrophsica Nova Astrophsica Nova
Astrophsica Nova Astrophsica Nova Astrophsica Nova
Astrophsica Nova Astrophsica Nova Astrophsica Nova Astrophsica Nova
Astrophsica Nova Astrophsica Nova

 

X konkurs astronomiczny Urania

Dnia 6 czerwca 2013 odbył się w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie finał X Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego Urania dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do finału przystąpiło 10-cioro gimnazjalistów i 6-cioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W grupie gimnazjalnej Adam Dąbek zajął pierwsze miejsce, Aleksandra Ogorzelska i Zuzanna Żbik drugie, a Aleksandra Kaczmarek trzecie. Wszyscy wymienieni są uczniami Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie. W grupie starszych pierwsze miejsce zdobył Filip Ogorzelski z Wieruszowa, drugie Mikołaj Tomaszek, też z Wieruszowa, a trzecie uzyskała Julia Makuch z Częstochowy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Astronomia Nova i osoby prywatne: Kazimierza Błaszczaka i Henryka Ogorzelskiego. Łączna wartość nagród przekroczyła 800 złotych. Dla uczestników konkursu wyświetlono seans planetaryjny. Jubileuszowy konkurs, jak wszystkie poprzednie, zorganizował dr Bogdan Wszołek. Pomagali mu w dniu finału: mgr Magdalena Biernacka, Agnieszka Dymarek i mgr Tomasz Kisiel.

Finaliści X konkursu Urania wraz z organizatorami i opiekunami.
Finaliści X konkursu Urania wraz z organizatorami i opiekunami. (fot. B.Wszołek)
 

III konkurs artystyczny „Ars Astronomica”

Dnia 6 czerwca 2013 odbył się w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie finał III międzynarodowego konkursu Artystycznego „Ars Astronomica”. Do finału przystąpiło łącznie 210 osób z czterech krajów: Polska (201 osób), Słowacja (4), Ukraina (3) i USA (2). Autorzy wszystkich grup wiekowych nadesłali prace artystyczne różnego rodzaju: rysunki, prace malarskie, instalacje, rzeźby, prace literackie, fotografie, plakaty, filmy i prezentacje multimedialne. Prace oceniało Jury w składzie: dr Bogdan Wszołek (przewodniczący), mgr Leszek Paszkowski, Żaneta Wojtala i Izabela Motyl. Trzydziestu autorom przyznano pierwsze miejsca, czterdziestu trzem drugie, a sześćdziesięciu siedmiu trzecie. Wszystkim uczestnikom przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3500 złotych. Nagrody ufundowała Astro-nomia Nova (dotacja MNiSW – 2000 zł, dotacja Starostwa Częstochowskiego – 500 zł, inne – 900 zł.) i Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (100 zł.). Konkurs zorganizował Bogdan Wszołek. Wnio-sek o dotację ministerialną złożyła Agnieszka Kuźmicz. Dyplomy wykonały Agnieszka Dymarek i Magdalena Biernacka. W organizacji wystawki oraz przy wręczaniu nagród pomagały: Agnieszka Dymarek, Magdalena Biernacka i Julita Ozga.
Finaliści mieli okazję obejrzeć wystawkę najlepszych prac, a w Planetarium film popularny o największym teleskopie świata. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: www.astronomianova.org .

Grupka młodszych uczestników konkursu z organizatorami i opiekunami.
Grupka młodszych uczestników konkursu z organizatorami i opiekunami. (fot. B.Wszołek)
 

Kobiety i kosmos

13 czerwca 2013 roku w Muzeum Historii Natury w Wiedniu odbyły się zorganizowane przez ONZ otwarte obchody upamiętniające kobiece loty w kosmos. Z ramienia Astronomii Novej w obchodach wzięli udział Agata i Paweł Kołodziejczykowie z Krakowa. Szczegółowa relacja z wydarzenia na stronie 81 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.
 

Parzymiechy i gwiazdy

Parzymiechy są ostatnim miejscem ziemskiej aktywności ks. Bonawentury Metlera. Miejscowa szkoła nosi imię tego niezłomnego popularyzatora astronomii. Nauczyciele, proboszcz i władze gminy pielęgnują pamięć o księdzu Metlerze. W roku 2013 zorganizowano kilka imprez astronomicznych dla uczniów. W dniu 25 maja odbyła się młodzieżowa mini sesja astronomiczna, podczas której dr Bogdan Wszołek z częstochowskiej AJD przedstawił prezentację multimedialną o tranzytach Wenus w latach 2004 i 2012. Dnia 6 czerwca młodzież z Parzymiech czynnie uczestniczyła w Częstochowie w finale konkursu „Ars Astronomica”, prezentując prace plastyczne o treściach astronomicznych. W dniu 19 czerwca dzieci z Parzymiech przyjechały do Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie dla obejrzenia seansu planetaryjnego, wysłuchania wykładu Bogdana Wszołka oraz obserwacji teleskopowych nieba. W dniu 1 września otwarto na starej plebanii w Parzymiechach wystawę astronomicznych prac plastycznych. We współpracy z Bogdanem Wszołkiem planuje się budowę w Parzymiechach lokalnego miłośniczego obserwatorium astronomicznego.

łodzież i opiekunowie uczestniczący w sesji astronomicznej w dniu 25 maja w Parzymiechach.
Młodzież i opiekunowie uczestniczący w sesji astronomicznej w dniu 25 maja w Parzymiechach. (fot. B.Wszołek)

łodzież z Parzymiech w Częstochowie w dniu 19 czerwca 2013.
Młodzież z Parzymiech w Częstochowie w dniu 19 czerwca 2013. (fot. B.Wszołek)
 

Pożegnanie wiosny przez Metlerowców

Wieczorem 19 czerwca grupa częstochowskich miłośników astronomii zebrała się w kamieniołomie „Kielniki” aby przy ognisku uroczyście zakończyć kolejny sezon środowych spotkań astronomicznych. Wyróżnienia Prezesa za działalność w roku 2013 otrzymali: Magdalena Biernacka, Waldemar Zwierzchlejski, Kazimierz Błaszczak, Agnieszka Dymarek, Artur Leśniczek, Maria Płomińska i Sabina Zabielska.

W oczekiwaniu najkrótszej nocy roku 2013 w kamieniołomie Kielniki
W oczekiwaniu najkrótszej nocy roku 2013 w kamieniołomie „Kielniki”. (fot. B.Wszołek)
 

Space Station I

Dnia 10 sierpnia odbyła się w Rzepienniku Biskupim pierwsza impreza astrono-miczno-turystyczna „Space Station I”. Mini konferencję naukową oraz szereg towarzyszących jej atrakcji zorganizowało stowarzyszenie Astronomia Nova. Mimo brzydkiej pogody w imprezie wzięło udział kilkaset osób, głównie z Małopolski. Z Częstochowy przybyło kilka osób. Więcej szczegółów w relacji na stronie 83 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.
 

Miejsce pod wieruszowski radioteleskop

Dnia 3 września ustalono, że bliźniaczy w stosunku do częstochowskiego radioteleskop z Psar, który trafił do Wieruszowa, stanie na terenie dotychczasowej szkoły w Cieszęcinie, oddalonym 5 km od Wieruszowa. Organizacją budowy zajmuje się głównie Kazimierz Błaszczak, przewodniczący koła Astronomii Novej w Wieruszowie. Oprócz władz lokalnych wspierają go w tym przedsięwzięciu m.in. Paweł Malik, Henryk Ogorzelski i Bogdan Wszołek. Astronomia Nova obejmuje inwestycję patronatem merytorycznym.

Kazimierz Błaszczak (w środku) w otoczeniu osób wspierających inicjatywę budowy RT-13 w Cieszęcinie.
Kazimierz Błaszczak (w środku) w otoczeniu osób wspierających inicjatywę budowy RT-13 w Cieszęcinie. (fot. B.Wszołek)
 

XXXVI Zjazd PTA

W dniach 11-14 września 2013 odbył się w Warszawie Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA). Brało w nim udział wielu członków Astronomii Novej, w tym Prezes. Podczas zjazdu wygłoszono kilkadziesiąt wspaniałych wykładów z różnych dziedzin astronomii. Zaprezentowano też wiele plakatów. Nadto dokonano wyboru nowych władz PTA. Ustępującą Prezes, prof. Bożenę Czerny, zastąpiła dr Agnieszka Kryszczyńska.
Osobliwością XXXVI Zjazdu PTA było wręczenie największego polskiego wyróżnienia astronomicznego, Medalu im. Bohdana Paczyńskiego. Medalem uhonorowano angielskiego astronoma królewskiego – prof. Martina Reesa z Cambridge. Baron Rees of Ludlow otrzymał ten medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Jest jednym z najczęściej cytowanych w świecie astrofizyków, jego indeks Hirscha przekracza setkę. Na swoim bogatym koncie prestiżowych wyróżnień i nagród ma m.in. nagrodę Templetona. Na zakończenie Zjazdu Martin Rees wygłosił wspaniały wykład, przybliżający jego najistotniejsze odkrycia oraz nawiązujący do współpracy naukowej z polskimi astronomami, w tym z Bohdanem Paczyńskim.

Martin Rees w towarzystwie Weroniki Śliwy i Bogdana Wszołka.
Martin Rees w towarzystwie Weroniki Śliwy i Bogdana Wszołka. (fot. S. Soberski)

Bogdan Wszołek i Martin Rees podczas rozmów kuluarowych.
Bogdan Wszołek i Martin Rees podczas rozmów kuluarowych. (fot. S. Soberski)

 
 

Wizyta w polskiej naziemnej stacji obsługi lotów kosmicznych

Uczestnicząc w XXXVI Zjeździe PTA, Bogdan Wszołek odwiedził powstającą w Warszawie naziemną stację obsługi pierwszych polskich naukowych sztucznych satelitów Ziemi typu BRITE, o nazwach „Lem” i „Heweliusz”. Zaprosił go tam i oprowadził po stacji Grzegorz Woźniak – jeden z jej twórców i gospodarzy. Dyskutowano między innymi możliwości budowy stacji naziemnych z prawdziwego zdarzenia z wykorzystaniem anten z Psar, pozostających w gestii Astronomii Novej.

Grzegorz Woźniak Nadawczo-odbiorczy zestaw anten dla komunikacji z pierwszymi polskimi satelitami naukowymi Nadawczo-odbiorczy zestaw anten dla komunikacji z pierwszymi polskimi satelitami naukowymi
Grzegorz Woźniak
 specjalista ds. telekomuni-kacji satelitarnej z odbiornikami radiowymi.
Nadawczo-odbiorczy zestaw anten dla komunikacji z pierwszymi polskimi satelitami naukowymi BRITE.PL: „Lem” i „Heweliusz”. Anteny i cała polska naziemna stacja obsługi satelitów znajdują się w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie, przy ulicy Bartyckiej 18. Czasza anteny paraboloidalnej ma średnicę 3 metry. Wystarczy to w zupełności do obsługi lotów orbitalnych.


 

Wizyta w ESTEC

W dniach 9-11 października 2013 odbyło się w European Space Research and Technology Centre (ESTEC) w Holandii spotkanie na szczycie mające na celu ustalenie nowych rozwiązań technologicznych dotyczących satelitarnych obserwacji Ziemi: „1st International Earth Observation Convoy and Constellation Concepts Workshop”. Astronomia Nova była tam reprezentowana przez dr Agatę Kołodziejczyk. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie 85 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.
 

Prace Naukowe AJD

Po przerwie od 2005 roku, staraniem redaktorów z Astronomii Novej, reaktywowano Prace Naukowe AJD z fizyki. Książka zawiera artykuły z różnych dziedzin fizyki i astronomii. Jest kolorowa i w twardej oprawie. Jej wersja elektroniczna jest zamieszczona na stronie: www.if.ajd.czest.pl. Książkę można też wypożyczyć, m.in. w Bibliotece AJD w Częstochowie.

Katarzyna Filipecka, Bogdan Wszołek i Magdalena Biernacka, redaktorzy reaktywowanych Prac Naukowych AJD z Fizyki. Strona tytułowa Prac
Katarzyna Filipecka, Bogdan Wszołek i Magdalena Biernacka,
redaktorzy reaktywowanych Prac Naukowych AJD z Fizyki. (archiwa AN)
Strona tytułowa Prac. (archiwa AN)

 

Konferencja w Niepołomicach

W dniach 18-20 października 2013 odbyła się na Zamku Królewskim w Niepołomicach VI międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”. Uczestniczyło w niej m.in. kilku członków Astronomii Novej. Konferencja obejmowała: wykłady naukowe, warsztaty obserwacyjne dla nauczycieli oraz wycieczkę do Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. Wielkim zaskoczeniem dla zwiedzających obserwatorium był świeżo odnowiony historyczny teleskop firmy Grubb z 1874 roku. Teleskop został odre-staurowany przez studentów i za ich własne środki. Wyprowadzenie teleskopu z kilkudziesięcioletniej „zapaści” do stanu pełnej użyteczności kosztowało mniej niż miesięczna pensja jednego profesora. Gdyby nie studencka inicjatywa, teleskop szybko doczekałby się złomowania. Odnowiony refraktor posłuży dydaktyce i popularyzacji astronomii. W odnowę teleskopu najmocniej zaangażował się Janusz Nicewicz, astronom, członek Astronomii Novej. Cały teleskop został roze-brany, a następnie, po oczyszczeniu i zakonserwowaniu części składowych, ponownie złożony i pomalowany. Obecnie stanowi atrakcję numer jeden dla wycieczek zwiedzających uniwersyteckie obserwatorium. Bliższe szczegóły dotyczące teleskopu zostały przedstawione w osobnym artykule na stronie 133 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.

Janusz Nicewicz w odświeżonej kopule przy odnowionym teleskopie.
Janusz Nicewicz w odświeżonej kopule przy odnowionym teleskopie. (fot. B.Wszołek)
 

Nagroda Marszałka dla dr. Bogdana Wszołka

Dnia 22 października Marszałek Województwa Śląskiego uhonorował nagrodą im. Karola Miarki częstochowskiego astronoma za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Jest to godny odnotowania przypadek oficjalnej aprobaty dla promieniujących z Częstochowy działań na rzecz rozwoju polskiej astronomii i astronautyki. Laudacja dla laureata została zamieszczona na stronie 93 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.

Ceremonia wręczania nagrody. (archiva Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie)
Ceremonia wręczania nagrody. (archiva Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie)
 

II konkurs astrofotograficzny

W dniu 14 listopada sfinalizowano w Planetarium Instytutu Fizyki AJD w Częstochowie II Ogólnopolski Konkurs Astrofotografii. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych prac, wyróżniono siedem najlepszych. Trzy pierwsze miejsca zajęli Hubert Dróżdż (Radomsko), Paweł Górka (Radomsko) oraz Agnieszka Kuźmicz (Kraków). Drugie miejsce zajął Artur Leśniczek (Częstochowa). Trzy trzecie miejsca zajęli Marta Kania (Częstochowa), Oskar Koniarski (Częstochowa) i Artur Kuźmicz (Kraków). Nagrody zostały ufundowane przez Częstochowskie Starostwo Powiatowe i Astronomię Novą. Ciężar organizacji i przeprowadzenia konkursu wziął na siebie Bogdan Wszołek.

Kometa C/2011 L4 PANSTARS. (fot. Paweł Górka)
Kometa C/2011 L4 PANSTARS. (fot. Paweł Górka)

Z dyplomami od lewej: Artur Leśniczek, Marta Kania, Paweł Górka i Oskar Koniarski. (fot. A. Leśniczek)
Z dyplomami od lewej: Artur Leśniczek, Marta Kania, Paweł Górka i Oskar Koniarski. (fot. A. Leśniczek)
 

Księżycowy gość

W dniach 20-21 listopada gościł w Częstochowie dr Piotr Koperski z War-szawy, wybitny specjalista od astrofizyki plazmy, a także ekspert w zakresie planowania i budowy aparatury kosmicznej. Głównym celem jego wizyty było spotkanie robocze dla wstępnego przygotowania koncepcji aparaturowego lotu na Księżyc. Pomysł takiego lotu, organizowanego przez Astronomię Novą, wysunął niedawno dr Bogdan Wszołek i poszukuje sojuszników. Dr Piotr Koperski zgłosił się do zespołu księżycowego, jako jeden z pierwszych. Podczas wizyty wygłosił w planetarium wspaniały 2-godzinny wykład o burzach magnetycznych. Planetarium było po brzegi wypełnione słuchaczami. Nadto, odwiedził częstochowski radioteleskop, rozważany jako jedna z naziemnych stacji obsługi planowanego lotu na Księżyc.

Dr Piotr Koperski przy częstochowskim RT-13. (fot. B. Wszołek)
Dr Piotr Koperski przy częstochowskim RT-13. (fot. B. Wszołek)
 

Konferencja kosmiczna w Pałacu Kultury

Z okazji wystrzelenia w kosmos polskiego satelity „Lem” (rankiem 21 listopada 2013) w Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowano w dniu 22 listopada konferencję zatytułowaną: „Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro”. Wygłoszono 21 wykładów na tematy dotyczące polskich zmagań kosmicznych. Można się było zapoznać z historią polskich rakiet z serii „Meteor”, a także z rolą Centrum Badań Kosmicznych PAN w badaniach przestrzeni kosmicznej. Odbyła się też premiera filmu „Polska Rzeczpospolita Kosmiczna”. Najbardziej wszystkich interesowało, jak się rozpoczęła misja „Lema”. Po sześciu udanych kontaktach radiowych z satelitą, ze stacji polskiej i kanadyjskiej, uznano, że wszystko idzie zgodnie z planem, ku ogólnej radości uczestników konferencji. Astronomia Nova była reprezentowana na konferencji przez Agatę Kołodziejczyk z Krakowa i Bogdana Wszołka z Częstochowy. Bogdan Wszołek wygłosił tam wykład „Drugie życie radioteleskopów z Psar”.

Bogdan Wszołek Agata Kołodziejczyk
Bogdan Wszołek i Agata Kołodziejczyk w podwojach Pałacu Kultury. (archiwa AN)

 

Meet The Space

W dniach 5-6 grudnia Astronomia Nova oraz Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały w Krakowie międzynarodową konferencję naukową poświęconą problematyce kosmicznej. Z Częstochowy wzięło w niej udział 7 osób. Podczas konferencji ogłoszono uroczyście nadanie honorowego członkostwa AN polskiemu kosmonaucie, gen. Mirosławowi Hermaszewskiemu. Kosmonauta wygłosił wykład otwierający konferencję p.t. „Kosmonautyka wczoraj, dziś i jutro”. Szczegóły dotyczące imprezy można znaleźć na stronie www.meetthespace.org , oraz na stronie 103 Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego 2014.

Mirosław Hermaszewski Mirosław Hermaszewski
Mirosław Hermaszewski wczoraj i dziś. (archiwa AN)
mapa strony | kontakt