logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2012

Obrony prac

Mgr Piotr Plaszczyk Mgr Tomasz Nowak

W dniu 12 stycznia Tomasz Nowak zdał egzamin magisterski z fizyki w częstochowskiej AJD prezentując pracę „Poszukiwanie międzygwiazdowych struktur absorpcyjnych w kierunku gwiazdy HD210839”, wykonaną pod opieką dr. Bogdana Wszołka.

Dnia 18 września Piotr Plaszczyk, częstochowianin, uzyskał w Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł magistra astronomii na podstawie pracy „Inwarianty Carminatiego-McLenaghana; procedury obliczeniowe w języku Mathematica wraz z zastosowaniem do środkowosymetrycznych modeli kosmologicznych”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Woszczyny.

Spotkania astronomiczne w Planetarium

Tradycyjnie w środy o godzinie 19-tej odbywały się w Planetarium Instytutu Fizyki AJD spotkania częstochowskich sympatyków astronomii i astronautyki. W ciągu roku zrealizowano 36 spotkań, przy średniej frekwencji 20 osób. Odczyty prezentowali w większości częstochowscy miłośnicy astronomii – najczęściej: Bogdan Wszołek, Waldemar Zwierzchlejski i Maria Płomińska. Jednorazowo wystąpili też: Magdalena Biernacka, Kazimierz Błaszczak, Artur Leśniczek, Tomasz Kisiel, Adam Strzelecki. Gościnnie wystąpili: Francis i Yoko Oger (Francja) oraz Kinga Raczyńska.

Biblioteka astronomiczna

Biblioteczka Metlerowców wzbogaciła się w roku 2012 o kilka nowych książek oraz o kolejne numery prenumerowanej Uranii-PA. Zawiera już kilkadziesiąt wartościowych książek o tematyce astronomicznej oraz kilka tytułów czasopism, w tym niemalże kompletny 90-letni ciąg czasopisma Urania. Z wypożyczalni, obsługiwanej przez Sabinę Zabielską i Agnieszkę Dymarek, skorzystało zaledwie kilku miłośników astronomii - szkoda, że nie kilkudziesięciu. Biblioteka elektronicznych publikacji, na stronach www.ptma.ajd.czest.pl oraz www.astronomianova.org zawiera też coraz więcej pozycji. W szczególności przybyły książki „Astronomia” autorstwa Konrada Rudnickiego oraz „Człowiek i Wszechświat” pod redakcją B. Wszołka, A. Kuźmicz i M. Jamrozego.

Z astronomią do publiczności

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2012 ciężar oświecania społeczeństwa Częstochowy w zakresie astronomii i astronautyki spoczywał głównie na Instytucie Fizyki AJD oraz na Stowarzyszeniu Astronomia Nova. Oprócz możliwości korzystania z odpłatnych usług Planetarium, społeczność częstochowska mogła uczestniczyć nieodpłatnie w regularnych środowych spotkaniach astronomicznych organizowanych w Planetarium, w wykładach publicznych z astronomii głoszonych kilkakrotnie w Ratuszu Miejskim (Bogdan Wszołek), w wielu publicznych akcjach obserwacyjnych, np. obserwacjach tranzytu Wenus, obserwacjach meteorów oraz teleskopowych pokazach Księżyca i planet organizowanych od niedawna na Placu Biegańskiego przez Astronomię Novą we współpracy z AJD. W te miejskie pokazy, zainicjowane przez Bogdana Wszołka i cieszące się wielkim zainteresowaniem przechodniów, zaangażowali się szczególnie: Magdalena Biernacka, Artur Leśniczek i Waldemar Zwierzchlejski.

Walne zebranie Astronomii Novej

W dniu 21 kwietnia w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie odbyło się walne zebranie Astronomii Novej (AN) połączone z sesją naukową „Zmienność obiektów astronomicznych”. Podczas sesji wygłosili referaty:

Konrad Rudnicki (UJ) – Jak „brzytwa Ockhama” na sto lat zahamowała rozwój astronomii pozagalaktycznej
Stanisław Zoła (UJ) – Zmienność optyczna układów z dyskami akrecyjnymi
Grzegorz Michałek (UJ) – Ecce ecopoiesis, czyli zabawa w Pana Boga na Marsie
Adam Michalec (UJ) – Słońce – gwiazda zmienna
Stanisław Świerczyński (PTMA) - Miłośnicze obserwacje gwiazd zmiennych
Bogdan Wszołek (AJD) – Tranzyty Wenus

Podczas zebrania przyjęto ośmioro nowych członków w poczet AN, w tym kilkoro astronomów z Odessy. Powołano też do życia dwa koła AN, w Odessie i Wieruszowie. Koło w Odessie tworzy piątka znakomitych astronomów, członków AN: Ivan L. Andronov, Vitalii V. Breus, Lidia L. Chinarova, Larisa S. Kudashkina oraz Natalia A. Virnina. Prężne koło w Wieruszowie prowadzi Kazimierz Błaszczak.

Goście z Paryża

W dniach od 26 kwietnia do 3 maja, na zaproszenie dr. Bogdana Wszołka, odwiedzili Częstochowę Państwo Oger: Francis – Sekretarz Generalny Francuskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz jego żona – Yoko. Głównym celem ich wizyty było zebranie i uporządkowanie informacji o księdzu Bonawenturze Metlerze i jego współpracy z osławionym francuskim popularyzatorem astronomii – Kamilem Flammarionem. W pierwszym dniu goście spotkali się w Planetarium z częstochowskimi miłośnikami astronomii

Państwo Francis i Yoko Oger z częstochowskimi miłośnikami astronomii (fot. B.Wszołek)

głosząc wykład „Flammarion, Metler i Siostry Szarytki”. Nadto zwiedzili w Częstochowie wszystkie miejsca związane z Metlerem, w tym dzisiejsze „Multicentrum”, mieszczące się w odnowionym wcześniejszym obserwatorium astronomicznym, założonym i kierowanym przez Metlera, i odbyli długie spotkanie robocze z Bogdanem Wszołkiem poświęcone wymianie informacji dotyczących działalności Metlera w Polsce i we Francji. W drugim dniu wizyty, pilotowani przez Magdalenę i Bogdana Wszołków, goście odbyli wycieczkę do Parzymiech, gdzie Metler był proboszczem i popularyzował astronomię w ostatnich latach swojego życia. Tam gości przywitano nadspodziewanie serdecznie. Dyrektor Gimnazjum im. ks. Bonawentury Metlera, Pan Andrzej Kiepura, zorganizował specjalną mini sesję metlerowską z udziałem m.in.: ks. Tadeusza Klimowicza - proboszcza parafii Parzymiechy, mgr Bożeny Wieloch – wójt gminy Parzymiechy, nauczycieli i uczniów. Podczas sesji wygłoszono kilka przemówień i wykładów, przestudiowano wystawę zgromadzonych w Parzymiechach pamiątek po Metlerze – w tym oryginalną lunetę Metlera przechowywaną na miejscowej plebanii, zaprezentowano uczniowską inscenizację poświęconą Metlerowi – patronowi szkoły, pod przewodnictwem ks. Tadeusza Klimowicza dokonano wizji lokalnej wszystkich ważnych miejsc związanych z Metlerem – w tym odwiedzono grób Metlera.

Uczestników sesji ks. Tadeusz Klimowicz ugościł na plebanii uroczystym obiadem, podczas którego poruszono wiele wątków dotyczących działalności i śmierci Metlera, które są wciąż jeszcze w żywej pamięci miejscowej ludności.

Francis i Yoko Oger oraz Magdalena Wszołek na skałkach w Olsztynie k. Częstochowy. (fot. B.Wszołek)

Państwo Oger w towarzystwie B.Wszołka przy zabytkowym kościółku w Rzepienniku Biskupim. (fot. M.Wszołek)

W dalszych dniach wizyty, przypadających na długi majowy weekend, goście pozostawali pod wyłączną opieką Magdaleny i Bogdana Wszołków. Zwiedzali najciekawsze miejsca Jury, po czym przemieścili się do Rzepiennika Biskupiego, na Podkarpaciu, skąd uczestniczyli w wielu lokalnych wycieczkach krajoznawczych. W szczególności odwiedzili prywatne obserwatorium astronomiczne im. św. Jadwigi Królowej. W wolniejszych chwilach kontynuowano zapoczątkowane w Częstochowie dyskusje dotyczące Metlera i przygotowano publikację do francuskiego czasopisma „L’Astronomie” wydawanego przez Francuskie Towarzystwo Astronomiczne – założone jeszcze przez legendarnego Kamila Flammariona. Polską wersję ważniejszych treści tego artykułu zamieszczono na stronie 95 niniejszego kalendarza.

Jednym z ważniejszych owoców wizyty jest fakt, że oboje Państwo Oger zechcieli wstąpić w szeregi Astronomii Novej, by w Paryżu założyć koło tego, rodem z Częstochowy, astronomicznego stowarzyszenia. Nadto zaproponowali Bogdanowi Wszołkowi wstąpienie do Société astronomique de France (SAF) dla przejęcia funkcji członka korespondenta na Polskę. Od września 2012 roku jest on członkiem (Nr 39188C) tego słynnego towarzystwa flammarionowskiego, do którego należał onegdaj sam Metler.

Astrophisica Nova

W dniach 11-12 maja w Planetarium Instytutu Fizyki AJD odbyła się już czwarta międzynarodowa Częstochowska Konferencja Naukowa Młodych z serii „Astrophisica Nova”. Zorganizowali ją: Bogdan Wszołek z Instytutu fizyki AJD oraz Agnieszka Kuźmicz z Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. Doraźnej pomocy udzielili organizatorom studenci: Katarzyna Filipecka, Karolina Ordon i Jacek Jaskulski. Imprezę, oprócz macierzystych uczelni organizatorów, wspomagały finansowo: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Astronomia Nova. W konferencji wzięło udział ponad 70 osób. Zaprezentowano 25 wykładów i 10 plakatów. W części czwartej tego kalendarza zamieszczono treści większości wystąpień. Konferencji towarzyszyły seanse w planetarium, inscenizacja o Metlerze w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. ks. B. Metlera w Parzymiechach, zwiedzanie miasta i Jasnej Góry oraz spotkanie integracyjne przy gitarze.

Grupa teatralna z Parzymiech po występie dla uczestników konferencji. (fot. M.Wszołek)

Narlikar w Krakowie

Dnia 1 czerwca gościł w Krakowie, na zaproszenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), światowej sławy hinduski astrofizyk – Jayant Vishnu Narlikar, specjalista od kosmologii „Steady-State” (teoria Hoyle-Narlikar). Na wykład „The Case for an Alternative Cosmology” przybyło wiele ważnych osobistości spośród krakowskich fizyków, astronomów i filozofów. W gronie słuchaczy było również troje astronomów częstochowskich: Agnieszka Kuźmicz, Piotr Plaszczyk i Bogdan Wszołek. Prof. Narlikar otrzymał od nich fotografię upamiętniającą tranzyt Wenus z roku 2004 w Częstochowie. Sam, odwzajemnił się autografami na polskim tłumaczeniu swojej książki: „Struktura Wszechświata”.

Yant Narlikar w towarzystwie Agnieszki Kuźmicz i Bogdana Wszołka. (fot. P.Plaszczyk)

Tranzyt Wenus

6 czerwca miało miejsce wyjątkowo rzadkie zjawisko astronomiczne – przejście planety Wenus na tle tarczy Słońca. W Częstochowie, mimo problemów z pogodą, udało się udokumentować zjawisko oraz przeprowadzić pokazy publiczne. Szczegółowe sprawozdanie z częstochowskich obserwacji tranzytu zawierają osobne relacje (str. 67 i 121 niniejszego kalendarza).

Zdjęcie tranzytu wykonane na Złotej Górze w Częstochowie. (fot. P.Ficek i B.Wszołek)

Konkursy astronomiczne

W minionym roku zorganizowano w Instytucie Fizyki AJD trzy konkursy:

a) IX Okręgowy Konkurs Astronomiczny „URANIA”

Główny organizator – Bogdan Wszołek
Osoby wspomagające – Magdalena Biernacka, Agnieszka Debudej i Karolina Ordon

Wyniki konkursu (szersza wersja dostępna na stronie www.ptma.ajd.czest.pl)

I miejsca – Juszczyk Martyna (V LO w Częstochowie),
Ogorzelski Filip (Gimn. JPII w Wieruszowie)
II miejsca – Mieszała Przemysław (LO w Wieruszowie)
Michalak Agnieszka (Gimn. JPII w Wieruszowie)
Tomaszek Mikołaj (Gimn. JPII w Wieruszowie)
III miejsca – Dąbek Agata (ZSP w Wieruszowie)
Cłapa Marcelina (Gimn. JPII w Wieruszowie)

Nagrody ufundowali:

Astronomia Nova (dotacja z Ministerstwa) – książki (wartość 2000 zł.)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne – książki i zeszyty Uranii (wartość 500 zł.)
Wieruszowskie Koło Astronomii Novej – książki (wartość ok. 400 zł.)
J.M. Rektor AJD w Częstochowie – książki (wartość 200 zł.)
Starostwo Powiatu Częstochowskiego (500 złotych na książki)
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii – książki (wartość 300 zł.)

Organizatorzy konkursu wyrażają szczególne uznanie dla Wieruszowskiego Koła Astronomii Novej, kierowanego przez Pana Kazimierza Błaszczaka, za wspaniałe przygotowanie młodzieży do konkursu.

Finaliści i organizatorzy konkursu astronomicznego URANIA IX (fot. B.Wszołek)

b) II Konkurs Artystyczny „Ars Astronomica”

Główny organizator – Bogdan Wszołek
Osoby wspomagające – Magdalena Biernacka, Agnieszka Dymarek, Karolina Ordon i Sabina Zabielska

Szczegółowe wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie: www.astronomianova.org

W konkursie wzięło udział łącznie 144 osoby, w tym jedna z USA. W różnych kategoriach jury przyznało 35 pierwszych, 19 drugich i 24 trzecich miejsc oraz 66 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Na konkurs nadesłano prace artystyczne różnego rodzaju – prace plastyczne, instalacje, wiersze, fotografie, filmy oraz piosenki. W każdym rodzaju twórczości można było wyłonić prace wyróżniające się na tle pozostałych. W kategorii piosenek urzekł szczególnie refren piosenki zespołu szkolnego „Heweliuszki” z Jarosławia:

Zostań nowym Kopernikiem,
Zamień nudę na fizykę.
Zostań nowym Heweliuszem,
Rozbudź w sobie gwiezdną duszę.

Przykłady konkursowych prac plastycznych:

Julia Morta Mateusz Bajor Agata Kołodziejczyk

Nagrody ufundowali:

Astronomia Nova (dotacja z Ministerstwa) – książki (wartość 2300 zł.)
Polskie Towarzystwo Astronomiczne – książki i zeszyty Uranii–PA (wartość 1000 zł.)
J.M. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – książki (wartość 500 zł.)
Wieruszowskie Koło Astronomii Novej – książki (wartość 400 zł.)

c) I Konkurs Astrofotografii „Tranzyt Wenus”

Główny organizator – Bogdan Wszołek
Osoba wspomagająca – Magdalena Biernacka

Kilkunastu autorów nadesłało kilkadziesiąt pięknych zdjęć dokumentujących tranzyt Wenus, jaki wystąpił w dniu 6 czerwca 2012. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Astronomii Novej. Poniżej zamieszczamy przykładowe fotografie konkursowe.

H. Dróżdż P. Ficek T. Kondracki A. Leśniczek

 

Koło Astronomii Novej w Wieruszowie

Wyniki konkursu:

I miejsca: Koło AN w Wieruszowie, Hubert Dróżdż, Paweł Ficek
II miejsca: Artur Leśniczek, Tytus Kondracki, Maciej Nikiel
III miejsca: Paweł Górka, Larisa Kudashkina, Marek Nowak, Adrian Świątek, Mateusz Wiśniewski

Zwycięzcy i organizatorzy konkursu „Tranzyt Wenus”. (fot. A.Dymarek)

Forum Młodych

Dnia 15 czerwca na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym AJD w Częstochowie odbyło się VIII Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”. Studenci i miłośnicy astronomii kierowani przez dr. Bogdana Wszołka zaprezentowali kilka prac:

Katarzyna Filipecka – Spektroskopia ramanowska SERS jako metoda detekcji cząsteczek organicznych
Artur Leśniczek – Astrofotografia w Częstochowie
Arkadiusz Ozimek, Sławomir Kotlewski – Tranzyt Wenus
Agnieszka Debudej, Joanna Florczyk i Bogdan Wszołek – Osobliwości materii międzygwiazdowej w kierunku gwiazdy HD199579

Od lewej: Sławomir Kotlewski, Arkadiusz Ozimek, Katarzyna Filipecka, Bogdan Wszołek. (fot. B.Wszołek)

Pokazy na mieście

W minionym roku przeprowadzono kilka pokazów teleskopowych nieba na Placu Biegańskiego w Częstochowie. W organizację włączył się Instytut Fizyki AJD oraz częstochowscy miłośnicy astronomii – głównie: Magdalena Biernacka, Artur Leśniczek i Waldemar Zwierzchlejski. Zainteresowanie publiczności tymi pokazami było bardzo duże. Setki przechodniów mogły zobaczyć przez lunetę, np. Księżyc, po raz pierwszy w życiu.

Radioteleskopy z Psar

Z czterech radioteleskopów (RT) uratowanych od zniszczenia w Psarach w 2010 roku (patrz np.: CKA2011 str. 87), dwa są już w trakcie budowy. W Rzepienniku Biskupim na Podkarpaciu, w budowanym tam prywatnym obserwatorium astronomicznym im. św. Jadwigi Królowej, zbudowano antenę oznaczaną RT-9, jako najnowocześniejszą w Polsce. Jedna z anten, oznaczanych jako RT-13 (bo 13 metrowa średnica czaszy), jest budowana w Częstochowie. Staje się tu symbolem nowoczesności i postępu. Jest to trzeci co do wielkości radioteleskop w Polsce. Budowie teleskopów pochodzących z Psar patronuje Astronomia Nova. Więcej informacji czytelnik znajdzie w artykułach na stronach 73 i 85 tego kalendarza.

RT-9 z Psar zbudowany na nowo w Rzepienniku Biskupim. Instrument został wykonany przez amerykańską firmę Scientific Atlanta w roku 1999. W 2010 został zdemontowany w Psarach przez Bogdana Wszołka i przez niego zbudowany na nowym miejscu w 2012. (fot. B.Wszołek)

RT-13 z Psar budowany w Częstochowie. (fot. B.Wszołek)

Konferencja w Niepołomicach

W dniach 19-21 września w Niepołomicach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”. Dr Bogdan Wszołek wygłosił tam do nauczycieli dwa wykłady, traktujące o częstochowskich obserwacjach tranzytów Wenus oraz o działalności założonego w Częstochowie Stowarzyszenia Astronomia Nova. Konferencji towarzyszyły warsztaty astronomiczne, seanse planetaryjne oraz wycieczka autokarowa do Obserwatorium Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na górze Lubomir, w gminie Wiśniowa (niedaleko Myślenic).

Obserwatorium astronomiczne na Lubomirze. (fot. B.Wszołek)

W planetarium o Majach

Dnia 7 listopada wystąpiła gościnnie dla częstochowskich miłośników astronomii Pani Kinga Raczyńska, wygłaszając referat: „Czas Majów”. Rozwiała m.in. wątpliwości dotyczące przepowiadanego przez niektórych „końca świata” w dniu 21 grudnia 2012. Streszczenie wykładu jest zamieszczone na str. 117 niniejszego kalendarza.

Pani Kinga Raczyńska, częstochowska pasjonatka kultury Majów. (fot. B.Wszołek)

Zaćmienie Słońca

Wieczorem 13 listopada w Planetarium Instytutu Fizyki AJD mgr Magdalena Biernacka zorganizowała transmisję internetową z obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca w Australii. Transmisję obejrzało kilkadziesiąt osób, w tym wielu uczniów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja SpaceUp

W dniach 24-25 listopada odbyła się w Warszawie międzynarodowa Konferencja SpaceUp. Tematyka prezentacji skupiona była na możliwościach udziału Polski w projektach ESA. Stowarzyszenie Astronomia Nova było reprezentowane na konferencji przez dr Agatę Kołodziejczyk, która przedstawiła możliwość uruchomienia RT-9 w Rzepienniku Biskupim na potrzeby naziemnej stacji obsługi polskich sztucznych satelitów Ziemi.

Spotkanie przedświąteczne w planetarium

19 grudnia odbyło się ostatnie w 2012 roku spotkanie środowe częstochowskich miłośników astronomii. Przybyli na nie głównie „Metlerowcy” oraz członkowie Astronomii Novej. Byli też członkowie studenckich sekcji astronomicznych oraz niezrzeszeni sympatycy astronomii. Kilkadziesiąt zebranych osób najpierw oglądało w planetarium seans „Tajemnica Gwiazdy Betlejemskiej”, później, przy choince, składało sobie nawzajem życzenia.

Człowiek i Wszechświat

W grudniu ukazała się drukiem długo wyczekiwana książka podsumowująca Sesję „Człowiek i Wszechświat”, którą zorganizowała Astronomia Nova wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim w celu uhonorowania Konrada Rudnickiego, kapłana i naukowca w jednej osobie, w 85-tą rocznicę jego urodzin. Książka zawiera szereg wspaniałych artykułów z różnych dziedzin, obejmujących zakres bezpośrednich zainteresowań Jubilata. Została wydana wspólnym staraniem Astronomii Nowej, UJ oraz AJD w Częstochowie. Wersja elektroniczna książki jest do pobrania na stronie: www.astronomianova.org (nowości), a wersja papierowa jest do nabycia w sklepiku w budynku AJD przy ulicy Waszyngtona 4/8.

Piknik pod częstochowskim RT-13

21 grudnia, pod powstałym w Częstochowie radioteleskopem, zebrali się częstochowscy miłośnicy astronomii, oraz inne osoby wrażliwe na sprawy dotyczące Kosmosu, by dokonać refleksji nad wynikającą z kalendarza Majów datą przejścia ludzkości w nową „erę kosmiczną”, nazywaną też kolejnym „światem”. W miłej atmosferze, stworzonej przez Pana Marka Peliana - właściciela radioteleskopu, zastanawiano się nad tym co może oznaczać dla ludzkości to przejście w nowy cykl. Z naukowego punktu widzenia nie należy spodziewać się niczego nadzwyczajnego. Zdarzenie jest naturalną konsekwencją przyjęcia ustalonych zasad rachuby czasu. Przypomina znane wszystkim przejście między starym a nowym rokiem. Skoro jednak świętuje się to przejście, to tym bardziej warto było odnotować moment przejścia (wg kalendarza Majów) od starego roku platońskiego (trwającego prawie 26 tysięcy lat jednego cyklu precesyjnego Ziemi) do nowego. W tym kontekście podnoszono też problem „Ery Wodnika” i zastanawiano się, czy nadchodzi ona równocześnie z przejściem u Majów w następny „świat”. Udzielono wielu wywiadów mediom. Piknik trwał od godziny 12:12 aż do 21:12. Cały czas paliło się ognisko, z którego ciepła chętnie korzystano przy mroźnej pogodzie. Każdy mógł też pokrzepić się gorącą herbatą. Astronomiczny dyżur przy RT-13 sprawował dr Bogdan Wszołek oraz kilkoro częstochowskich członków Astronomii Novej. Dyżur wspomagali też członkowie Koła Naukowego Studentów Astronomii UJ (Sebastian Kurowski, Dajana Olech i Bartosz Śmierciak) oraz Mateusz Malenta – częstochowianin, studiujący astronomię w Manchesterze.

RT-13 w Częstochowie (fot. A. Leśniczek) Pod RT-13 i przy lunecie Metlera.
Od lewej: Sebastian Kurowski, Dajana Olech,
Bogdan Wszołek i Bartosz Śmierciak. (fot. M. Malenta)
mapa strony | kontakt