logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2007

CKA2007

W styczniu 2007 ukazała się drukowana i elektroniczna wersja Częstochowskiego Kalendarza Astronomicznego na rok 2007.

Konkurs grudziądzki

W dniu 1 marca 2007 odbyły się eliminacje wojewódzkie do XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA). Do finału w Grudziądzu zakwalifikowali się Piotr Bednarek, Kamil Wszołek, a jako obserwatorzy Adrian Majecki i Magdalena Żurawska. (patrz: relacja)

Obserwacja roju meteorów „Lirydy”

W nocy 22 kwietnia wystąpiło maksimum aktywności Lirydów. Celem dokonania obserwacji członkowie SACTN pod kierunkiem Artura Leśniczka udali się do Biskupic. W obserwacjach przeszkadzał jasny Księżyc oraz fakt, że radiant roju nie znajdował się zbyt wysoko, bo około 30° nad horyzontem. W ciągu około trzech godzin udało się zaobserwować w sumie 10 meteorów z czego nie wszystkie należały do roju Lirydów.

Konferencja naukowa w Kijowie

W dniach 23-28 kwietnia 2007 kilkoro członków SACTN brało czynny udział w „14th Open Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics” organizowanej przez Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie. Dr Bogdan Wszołek był członkiem International Advisory Committee i wygłosił referat proszony p.t. „Puzzling Phenomenon of Diffuse Interstellar Bands”.

Przedstawiono też następujące prace:

Katarzyna Bryndal i Bogdan Wszołek „Spectroscopic Families Among Diffuse Interstellar Bands”

Marcin Dyrka i Bogdan Wszołek „Interstellar C2 Molecule Detected in UV Spectra of Reddened Stars”

Tomasz Kisiel „MHD Space Sailing”

Szymon Starzyński i Agnieszka Ceglarek „The First Steps of the Radio Astronomy in Częstochowa”

Karina Bączek i Bogdan Wszołek. „The Jagiellonians and the stars”

Wszystkie prace ukazały się drukiem w czasopiśmie naukowym.

W muzealnej części uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego w Kijowie.
W muzealnej części uniwersyteckiego Obserwatorium Astronomicznego w Kijowie. Pod Kopernikiem od lewej: (z tyłu) Karina B?czek, Bogdan Wszołek, Katarzyna Bryndal, (z przodu) Szymon Starzyński i Marcin Dyrka. (fot. A. Ceglarek)

Obserwacje Wenus

Wiosenne wieczory sprzyjały obserwacjom Wenus, która z dnia na dzień była coraz bliżej swojej dolnej kulminacji, majścej nast?pić w dniu 18 sierpnia. Wykonano serie zdjęć w sporych odstępach czasu dla zobrazowania zmiany fazy i rozmiarów k?towych planety.

Spotkanie jubileuszowe

W dniu 9 maja odbyło się setne spotkanie SACTN. Podsumowano trzy lata dotychczasowej działalności sekcji oraz okreslono plany na przyszłość. Członkowie sekcji przedstawili w swoich wyst?pieniach różnorakie obszary działania SACTN. Wyst?pili: Karina Bączek, Marcin Dyrka, Artur Leśniczek, Marcel Łapaj, Marek Nowak, Adam Strzelecki, Bogdan Wszołek i Magdalena Żurawska. Jubileuszowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością Dr Iza Fuks-Janczarek - dyrektor d/s dydaktyki w Instytucie Fizyki AJD, oraz Prof. Marian Głowacki – prezes Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.

Członkowie SACTN i goście podczas spotkania jubileuszowego. (fot. M.Nowak)
Członkowie SACTN i goście podczas spotkania jubileuszowego. (fot. M.Nowak)

Zakrycie Saturna przez Księżyc

W dniu 22 maja miało miejsce zakrycie Saturna przez Księżyc. Członkowie sekcji dokonali obserwacji teleskopowych zjawiska i bogato udokumentowali je fotograficznie. Do obserwacji fotograficznych wykorzystano trzy różne teleskopy. Pogoda dopisała. Zjawisko ogl?dało około 20 członków sekcji.

Początek zjawiska zakrycia Saturna przez Księżyc. (fot. M.Nowak)
Początek zjawiska zakrycia Saturna przez Księżyc. (fot. M.Nowak)

Obserwacje księżyców Jowisza

W maju członkowie SACTN pod kierunkiem Marka Nowaka dokonali udanych obserwacji Jowisza z jego czterema największymi księżycami. Obserwacje przeprowadzono zgodnie z regułami Jupiter Project opracowanymi przez japońskie stowarzyszenie "Japan Association for Hands-On Universe". Celem programu było wykonanie ci?głej serii zdjęć w odstępach trzydziestominutowych przez okres jednego pełnego obiegu księżyca Io, t.j. przez około 43 godziny. Tegoroczne obserwacje były kontynuacj? akcji z lat 2005 i 2006.

Astronomicznie na Słowacji

W dniach 2-3 czerwca odbyliśmy wycieczkę na Słowację celem zwiedzenia obserwatoriów astronomicznych w Skalnate Pleso i na Łomnicy. W wycieczce uczestniczyli: Katarzyna Bryndal, Marcin Dyrka, Artur Leśniczek, Marek Nowak, Piotr Plaszczyk, Ryszard Rejment, Bogdan Wszołek, Magdalena Wszołek, Kamil Wszołek i Magdalena Żurawska. Pogoda słabo sprzyjała. Zwiedzili?my dokładnie obserwatorium w Skalnate Pleso, ale na Łomnicę wjechać się nie dało. Zaprzyjaźniliśmy się ze słowackimi astronomami i przetarliśmy ścieżkę do miejsca gdzie piękno Tatr dodaje się wspaniale do uroku rozgwieżdżonego nieba.

Przy zegarze słonecznym na budynku Obserwatorium Astronomicznego w Skalnate Pleso.
Przy zegarze słonecznym na budynku Obserwatorium Astronomicznego w Skalnate Pleso. Od lewej: Piotr Plaszczyk, Marcin Dyrka, Katarzyna Bryndal, Artur Leśniczek, Marek Nowak, Magdalena Żurawska, Ryszard Rejment, Magdalena Wszołek i Bogdan Wszołek. (fot. K.Wszołek)
Na tle gmachu Obserwatorium w Skalnate Pleso
Na tle gmachu Obserwatorium w Skalnate Pleso (od lewej) Bogdan Wszołek, Katarzyna Bryndal i Marcin Dyrka (fot. K.Wszołek)

Forum Młodych Nauki

W dniu 5 czerwca odbyło się III Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie „Forum Młodych Nauki”. Członkowie SACTN obstawili w cało?ci sesję „Fizyka, Astronomia”. Nasze przyczynki to:

Bogdan Wszołek „Poszukiwania pyłu międzygalaktycznego”,

Katarzyna Bryndal, Marcin Dyrka i Bogdan Wszołek „Tajemnicze międzygwiazdowe struktury absorpcyjne”,

Krzysztof Dębowiecki i Magdalena Gorzałka „Neutrina słoneczne i atmosferyczne”

Szymon Starzyński, Marcin Jarosik, Agnieszka Ceglarek i Tomasz Kisiel „Pierwsze kroki radioastronomii w Częstochowie”

Marek Nowak, Artur Leśniczek i Ryszard Rejment „Obserwacje zakrycia Saturna przez Księżyc”

Kamil Wszołek i Magdalena Żurawska „Niebo w podczerwieni”

Treści wystąpień zostały wydane AJD w Forum Młodych Nauki 3/2007 (red. C. Kozłowski).

Podczas sesji plakatowej
Podczas sesji plakatowej (od lewej): Bogdan Wszołek, Magdalena Gorzałka, Julita Ozga i Krzysztof Dębowiecki (fot. K.Wszołek)
Magdalena Żurawska i Kamil Wszołek przy swoim plakacie
Magdalena Żurawska i Kamil Wszołek przy swoim plakacie „Niebo w podczerwieni” (fot. B. Wszołek)

URANIA IV

W dniu 8 czerwca odbył się finał IV konkursu astronomicznego URANIA. Na początku 2007 roku został rozpisany kolejny konkurs astronomiczny URANIA dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Konkurs zorganizowała Sekcja Astronomiczna Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytut Fizyki AJD w Częstochowie. W oparciu o nadesłane przez uczniów rozwi?zania zadań I etapu, do rozgrywek finałowych zakwalifikowało się 22 osoby. Do finału zgłosiło się jednak tylko16 osób. W grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zaj?ł Michał Bigaj z Lublińca wyprzedzając Patryka Rataja z Blachowni i Sebastiana Minkiewicza z Częstochowy. W grupie starszych triumfowali uczniowie częstochowskich liceów: Kamil Wszołek, Piotr Plaszczyk i Bruś Przemysław. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy sfinansowane i opracowane przez SACTN oraz cenne nagrody ufundowane głównie przez Urząd Miasta w Częstochowie. Były to lornetki i książki o treściach astronomicznych. Nagrody wręczał sam Prezydent Częstochowy dr Tadeusz Wrona oraz mgr inż. Jarosław Jeziorowski z Wydziału Edukacji UM. W całość organizacji konkursu zaangażowali się: Bogdan Wszołek, Tomasz Kisiel, Marian Głowacki, Marek Nowak, Karina Bączek i Magdalena Żurawska. W Jury zasiadali: Jan Wieczorek, Marek Nowak, Anna Haładus i Artur Leśniczek. Finaliści oraz ich opiekunowie chwile wyczekiwania na werdykt Jury przyjemnie spędzili oglądając pokaz w planetarium.

Prezydent Częstochowy Dr Tadeusz Wrona gratuluje Kamilowi Wszołkowi zwycięstwa w konkursie (fot. M. Nowak)
Prezydent Częstochowy Dr Tadeusz Wrona gratuluje Kamilowi Wszołkowi zwycięstwa w konkursie (fot. M. Nowak)
Finaliści i organizatorzy IV konkursu astronomicznego URANIA (fot. M. Nowak)
Finaliści i organizatorzy IV konkursu astronomicznego URANIA (fot. M. Nowak)

Noc kulturalna z astronomią

Noc 16/17 czerwca została w Częstochowie ogłoszona jako kulturalna. Zorganizowano wiele rozrywek. Sekcja astronomiczna włączyła się do miejskiej akcji oferując siedem darmowych seansów planetaryjnych dla publiczności oraz pokazy nieba z użyciem teleskopów. Pokazy odbywały się na tarasie widokowym Instytutu Fizyki AJD. W akcję najbardziej zaangażowali się: Tomasz Kisiel, Marek Nowak i Bogdan Wszołek.

Astronomia - Religia

Na spotkanie środowe sekcji w dniu 20 czerwca zaproszono duchownych: ks. prof. Mariana Dudę i ks. Jacka Molkę. Razem z szacownymi gośćmi rozważali?my zagadnienie wzajemnych powiązań pomiędzy astronomią i religią. Dyskusję odbywaliśmy w sali planetarium. Przybyło wiele osób nie należących do SACTN. Tematu nie wyczerpaliśmy i stwierdziliśmy, że zagadnienie jest bardzo ciekawe i należy do niego powracać.

Pierwszy wypad w Karpaty Wschodnie

W dniach 22-25 czerwca zorganizowaliśmy wyprawę na Pop Iwan. Planowaliśmy spędzić noc świętojańską przy ognisku w ruinach najbardziej na południe wysuniętego polskiego obserwatorium astronomicznego sprzed II wojny światowej. Trud wyprawy podjęli: Karina Bączek, Jerzy Doliński, Anna Jura, Marek Nowak, Piotr Plaszczyk, Kamil Wszołek i Bogdan Wszołek (organizator). Szczegółowo wyprawę opisujemy w relacji Kariny B?czek w niniejszym wydaniu CKA. Tu dość nadmienić, że zamiar z ogniskiem się nie powiódł. Nie dotarliśmy na Pop Iwan, bo przeszkodziła burza. Wyprawa zostanie powtórzona.

W drodze na Pop Iwan.
W drodze na Pop Iwan. Od lewej: Anna Jura, Piotr Plaszczyk, Marek Nowak, Bogdan Wszołek i Karina Bączek (fot. K.Wszołek)

Na szlaku Karina Bączek i Kamil Wszołek (fot. B.Wszołek)

Na szlaku Karina Bączek i Kamil Wszołek (fot. B.Wszołek)

Uroczysta promocja

W dniu 25 czerwca odbyła się uroczysta promocja 33 tomu Ziemi Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska jest periodykiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Tom 33 w całości został poświęcony astronomii częstochowskiej, od czasów ks. Bonawentury Metlera do teraz. Zredagował go Dr Bogdan Wszołek. Większość materiałów publikowanych w tomie wypracowano w SACTN. Publikacja została wydana przez AJD za pieni?dze przyznane przez Urz?d Miasta Częstochowy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się wydania tego ważnego dzieła. Oprócz wersji drukowanej istnieje wersja elektroniczna tomu do pobrania na naszej stronie (www.sactn.ajd.czest.pl).

Dr Bogdan Wszołek podczas promocji XXXIII tomu Ziemi Częstochowskiej (fot. P.Bednarek)
Dr Bogdan Wszołek podczas promocji XXXIII tomu Ziemi Częstochowskiej (fot. P.Bednarek)

Spotkanie z astronautką

W dniu 4 października upłynęło dokładnie 50 lat od rozpoczęcia podboju kosmosu. SACTN zorganizowała z tej okazji wyjazd grupowy do Krakowa na spotkanie z amerykańsk? astronautk? Dr Shannon Lucid, jakie odbyło się 5 paĽdziernika w Instytucie Fizyki UJ. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konsulat Generalny USA w Krakowie oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Astronautka wygłosiła referat pt. „Space exploration: a duty or a necessity for humans”. Dr Shannon Lucid jest najbardziej doświadczoną z amerykańskich astronautów. W latach 1985-1996 przebywała łącznie 223 dni w kosmosie. Do niej należy amerykański rekord długości pobytu na pokładzie rosyjskiej stacji Mir (188 dni). W spotkaniu uczestniczyli następujący członkowie SACTN: Karina Bączek, Marek Nowak, Piotr Plaszyk, Kamil Wszołek, Bogdan Wszołek i Magdalena Żurawska. Wszyscy mieli okazję sfotografować się z astronautką oraz zdobyć jej autografy.

Od lewej: Kamil Wszołek, Magdalena Żurawska, Magdalena Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, Artur Kuźmicz, Shannon Lucid
    (astronautka), Bogdan Wszołek, John Hall (przedstawiciel NASA), Marek Nowak i Karina Bączek (fot. P. Plaszczyk)
Od lewej: Kamil Wszołek, Magdalena Żurawska, Magdalena Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, Artur Kuźmicz, Shannon Lucid (astronautka), Bogdan Wszołek, John Hall (przedstawiciel NASA), Marek Nowak i Karina Bączek (fot. P. Plaszczyk)
Astronautka Dr Shannon Lucid i Dr Bogdan Wszołek (fot. K.Wszołek)
Astronautka Dr Shannon Lucid i Dr Bogdan Wszołek (fot. K.Wszołek)

Wyróżnienie dla astronoma

W dniu 9 października, z okazji Światowego Dnia Turystyki 2007, przewodniczący SACTN Dr Bogdan Wszołek został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Częstochowy za inicjatywę powstania i organizację pierwszego w Polsce cyfrowego planetarium, którego funkcjonowanie w Częstochowie ma znaczenie nie tylko naukowe i edukacyjne, ale staje się jedn? z atrakcji turystycznych miasta.

Dr Bogdan Wszołek przyjmuje wyróżnienie z rąk Prezydenta Dr. Tadeusza Wrony (fot. A.Markowski)
Dr Bogdan Wszołek przyjmuje wyróżnienie z rąk Prezydenta Dr. Tadeusza Wrony (fot. A.Markowski)

Współpraca z Obserwatorium Astronomicznym Pic du Midi?

Częstochowa utrzymuje przyjazne stosunki z Lourdes, maryjnym miastem we francuskich Pirenejach. Prezydent Częstochowy otrzymał od władz Lourdes propozycję rozszerzenia współpracy między zaprzyjaźnionymi miastami o dziedzinę astronomiczną. Powiadomiona przez Prezydenta, SACTN odpowiedziała pozytywnie na zaproszenie do współpracy. Obserwatorium Pic du Midi jest wysokogórskim, wspaniale wyposażonym ośrodkiem astronomicznym o renomie światowej. Ze względu na wspaniałe położenie jest zarazem wyjątkową atrakcją turystyczną. Współpraca SACTN z tą placówką naukową ma szanse być bardzo owocną, zwłaszcza dla Częstochowy, która przymierza się do budowy zamiejskiego nowoczesnego obserwatorium astronomicznego, które również miałoby spełniać swego rodzaju przystań turystyczną na Jurze. Sprawie współpracy nadano bieg i w roku 2008 najprawdopodobniej dojdzie do wyjazdu grupy polskiej do Francji w ramach wymiany.

Mars Festiwal

W dniach 27-28 października w Krakowie odbył się Mars Festiwal zorganizowany przez Mars Society Polska. Impreza była sponsorowana przez EC Kraków i Discovery Science. Patronowali jej Konsulat USA w Krakowie, rozgłośnia RMF oraz internetowy portal wiedzy WIEM. SACTN została przez organizatorów zaproszona do uczestnictwa. Z zaproszenia skorzystali: Karina Bączek, Tomasz Barański, Kamil Wszołek i Bogdan Wszołek. Impreza rozpoczęła się w sobotę o godzinie 10-tej i zakończyła w niedzielę o godzinie 22. Odbyło się w sumie 10 wykładów poświęconych eksploracji Marsa. Zorganizowano 5 ekspozycji astronomicznych oraz 2 projekcje filmowe o Marsie. Na koniec odbyła się debata „Zasadność polskich aspiracji w dziedzinie załogowej eksploracji kosmosu”. Debata koncentrowała się wokół odpowiedzi Gen. Mirosława Hermaszewskiego na postawione mu wcześniej siedem pytań dotyczących różnych aspektów polskiego zaangażowania w programy kosmiczne. Sam kosmonauta nie przybył na debatę, ale przesłał odpowiedzi. Debata była bardzo żywa i dotyczyła podstawowych problemów eksploracji kosmosu przez ludzkość w kontekście naukowym, ekonomicznym i politycznym.

Prezentacja modelu robota marsjańskiego.
Prezentacja modelu robota marsjańskiego. Od lewej: Kamil Wszołek, Agnieszka Kuźmicz, Wojciech Głażewski (wykonawca modelu), Karina Bączek, Bogdan Wszołek i Tomasz Barański (fot. Łukasz Wilczyński)

Wykład o cefeidach

W dniu 31 października odbył się na spotkaniu sekcji gościnny wykład Pani Dr Barbary Mochejskiej z Centrum Astronomicznego im M. Kopernika PAN w Warszawie na temat: „Cefeidy jako wskaźniki odległości we Wszechświecie”. Oprócz członków sekcji na wykład przybyło sporo osób nie zrzeszonych. Prelegentka, specjalistka o renomie światowej w zakresie poszukiwania i badania cefeid oraz planet w otoczeniu gwiazd, przybliżyła słuchaczom historię odkrycia cefeid oraz znaczenie tego odkrycia dla rozwoju astronomii.

Dr Barbara Mochejska w towarzystwie członków SACTN (fot. K.Wszołek)
Dr Barbara Mochejska w towarzystwie członków SACTN (fot. K.Wszołek)

Obserwacja niezwykłej komety

Kometa 17P/Holmes powracaj?ca ku Słońcu co 7 lat była nadzwyczaj słabym obiektem -około 17 magnitudo. Od 23 do 24 października niespodziewanie zwiększyła swoją jasność i to aż milionkrotnie! Stała się obiektem łatwo dostrzegalnym na niebie gołym okiem. W dniu 31 października obserwowaliśmy tę kometę w gwiazdozbiorze Perseusza. W obserwacjach uczestniczyło około 20 osób. Mimo słabych warunków pogodowych udało się wykonać zdjęcie obszaru zawieraj?cego kometę.

Fotografia obszaru nieba zawierającego kometę 17P/Holmes (fot. K.Wszołek)
Fotografia obszaru nieba zawierającego kometę 17P/Holmes (fot. K.Wszołek)

Wykład o burzach magnetycznych

W dniu 21 listopada na środowym spotkaniu sekcji Dr Piotr Koperski z Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie wyst?pił gościnnie z wykładem „Burze magnetyczne i zorze polarne” przybliżając szereg bardzo interesujących szczegółów dotyczących wpływu aktywności Słońca na Ziemię. Po części naukowej podzielił się ze słuchaczami wrażeniami ze swojej wyprawy w Himalaje w roku 2006.

Dr Piotr Koperski w otoczeniu członków sekcji.

Dr Piotr Koperski w otoczeniu członków sekcji. Od lewej: Ryszard Rejment, Bogdan Wszołek, Tomasz Kisiel, Piotr Koperski, Witold Sejfryd, Marek Nowak, Elżbieta Rumińska, Artur Leśniczek i Adam Strzelecki. (Fot. A. Żyła)

Starania o obserwatorium astronomiczne dla Częstochowy

Po rozmowach wstępnych z przedstawicielami władz terytorialnych oraz po zaciągnięciu fachowych informacji od niemieckiej firmy produkującej profesjonalne teleskopy uznałem, że najwyższy czas wystąpić z oficjalną prośbą do lokalnych władz o wszczęcie działań zmierzających do zbudowania zamiejskiego obserwatorium astronomicznego. Prezydentowi Miasta Częstochowy przedstawiłem następującą prośbę:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Częstochowa, 5.11.2007.

Bogdan Wszołek (dr, astronom)
Przewodniczący Sekcji Astronomicznej
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
oraz adiunkt w Instytucie Fizyki AJD
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
e-mail: bogdan@ajd.czest.pl oraz bogdan@oa.uj.edu.pl

Prezydent Miasta Częstochowy
Dr Tadeusz Wrona

Dotyczy:
zamiejskiego obserwatorium
astronomicznego dla Częstochowy

Odwołując się do wielu dawniejszych oraz nagłaśnianych wielokrotnie przeze mnie argumentów wskazujących na potrzebę budowy zamiejskiego obserwatorium astronomicznego dla Częstochowy zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o:
a) zorganizowanie zebrania kompetentnych osób celem rozważenia możliwości podjęcia się takiej inwestycji w stosunkowo bliskiej przyszłości,
b) w przypadku pozytywnego nastawienia ku inwestycji powołania zespołu ekspertów d/s projektowania, finansowania i budowy obserwatorium.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że chodzi tu o budowę obiektu użyteczności publicznej o charakterze ponadczasowym i unikalnym w skali kraju (zał. 1). Obiekty astronomiczne od najdawniejszych czasów były wznoszone przez społeczności o podwyższonym poziomie kultury i zawsze służyły zaspakajaniu najszlachetniejszych potrzeb ludzkich. Kierunkując uwagę na to co w górze ludzie stawali się lepsi i wydajniejsi tu na dole. Świadomość potrzeby inwestowania w astronomię nigdy i nigdzie nie była powszechną. Chyba żadne istniejące obserwatorium astronomiczne w świecie nie powstało na drodze czysto demokratycznego podejścia do sprawy. Decyzję o budowie podejmowali na ogół pojedynczy ludzie, czasem z głębokich pobudek, czasem z niskich. Car Mikołaj nie szczędził środków dla zbudowania największego w świecie ośrodka astronomicznego w Pułkowie koło Petersburga w pierwszej połowie XIX w. Wcześniej król Anglii Karol II ufundował słynne obserwatorium w Greenwich. Jeszcze wcześniej Tychon mógł założyć, jakże brzemienne w błogosławionych skutkach dla współczesności, obserwatorium na wyspie Hven (obecnie Szwecja), właśnie dzięki szczodrobliwości króla. Wiele słynnych obserwatoriów astronomicznych w świecie pobudowały też prywatne osoby ze swoich własnych środków.

Niezależnie od tego kiedy i w jaki sposób budowano obserwatorium astronomiczne, społeczność, która je posiadała zawsze spotykała się z zasłużonym uznaniem w świecie. Obserwatorium astronomiczne zawsze nobilitowało jego budowniczych i właścicieli. Obserwatoria astronomiczne nie ulegają przedawnieniu i nie są zamykane. Co najwyżej zmieniają z czasem profil swojej działalności albo się przenoszą w bardziej odpowiednie miejsca. Nie należy się zatem obawiać, że budowa obserwatorium dla Częstochowy przyniesie komukolwiek ujmę, albo że środki społeczne zostaną wykorzystane w mało właściwy sposób.

Żyjemy w czasach bardzo sprzyjających wielkim inwestycjom. Częstochowa nigdy dotąd nie posiadała tak dobrego potencjału ku budowaniu obserwatorium astronomicznego z prawdziwego zdarzenia jak ma obecnie. Byłoby źle gdyby nie skorzystała z historycznej szansy i nie dołączyła do potentatów astronomii polskiej, takich jak Kraków, Warszawa czy Toruń. Rok 2009 został ogłoszony międzynarodowym rokiem astronomii. Prywatnie zamierzam otworzyć wtedy swoje własne obserwatorium astronomiczne im. Św. Jadwigi Królowej w Rzepienniku Biskupim, na Podkarpaciu. Czyż nie byłoby wspaniale by w roku 2009 położyć kamień węgielny pod obserwatorium astronomiczne dla Częstochowy? Z całego serca życzę tego Częstochowie i Panu Prezydentowi, który niejednokrotnie dawał już wyraz zrozumienia dla wyższych potrzeb społeczeństwa.

Liczę na zrozumienie i pozytywną reakcję Pana Prezydenta na wnoszonę prośbę. Jednocześnie wyrażam gotowość do włączenia się w ewentualne prace ukierunkowane na budowę obserwatorium.

Z wyrazami szacunku i poważania

Bogdan Wszołek

***

Do prośby dołączono dwa załączniki. Ich lektura pozwoli lepiej zrozumieć, o jaką inwestycję chodzi. Są to:

- Załącznik 1 – mój artykuł Zamiejskie obserwatorium astronomiczne dla Częstochowy mający się ukazać w Częstochowskim Kalendarzu Astronomicznym 2008

- Załącznik 2 - XXXIII tom Ziemi Częstochowskiej, w którym poruszono wiele spraw, których uświadomienie sobie pozwoli wypracować dojrzalszy pogląd odnośnie proponowanej inwestycji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W odpowiedzi na prośbę otrzymałem:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Częstochowa, 22.11.2007 r.
logo

KS. 0717-72/07

Pan
dr Bogdan Wszołek
Przewodniczący Sekcji Astronomicznej
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
Adiunkt w Instytucie Fizyki
Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Dot. zamiejskiego obserwatorium astronomicznego dla Częstochowy.

Odpowiadając na Pana pismo skierowane do Prezydenta Miasta Częstochowy, wskazujace na potrzebę zbudowania zamiejskiego obserwatorium astronomicznego dla Częstochowy, wyrażając uznanie dla tej niezwykle interesującej i wartościowej inicjatywy z przykrością informuję, iż w wyniku konsultacji z kompetentnymi w tej sprawie wydziałami Urzędu Miasta Częstochowy odpowiedzialnymi za inwestycje i pozyskiwanie srodków zewnętrznych ustalono, że w perspektywie najbliższych lat samorz?d miasta nie jest w stanie podjąć się tak poważnej inwestycji, w dodatku zlokalizowanej poza terenem Częstochowy.
Należy dodać, iż niedawno, bo w dniu 8 października 2007 r. Rada Miasta Częstochowy uchwaliła Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2014 i w planie tym określiła wszystkie priorytety inwestycyjne naszego miasta.
Pragnę jednak zapewnić, że po zakończeniu realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych, w szczególno?ci w sferze komunikacji i rewitalizacji miasta, rozważona będzie możliwość umieszczenia w przyszłości w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym także zadania, o którym mowa w Pana piśmie.

pieczątka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykład o nadzwyczajnej komecie

W dniu 12 grudnia na środowym spotkaniu sekcji mgr Michał Drahus, doktorant w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech, wystśpił gościnnie z wykładem „Gigantyczna eksplozja komety 17P/Holmes”, przybliżając szereg bardzo interesujących szczegółów dotyczących niezwykłej komety. Po części naukowej podzielił się ze słuchaczami wrażeniami ze swojej wyprawy na Elbrus w roku 2003.

Michał Drahus w czasie swego wykładu. (fot. A. Żyła)
Michał Drahus w czasie swego wykładu. (fot. A. Żyła)

Spotkanie wigilijne

W dniu 17 grudnia odbył się w Instytucie Fizyki AJD otwarty wykład Dr. Bogdana Wszołka p.t. „50 lat lotów kosmicznych”. Po wykładzie został wyświetlony w planetarium pokaz o Gwieździe Betlejemskiej. Na koniec, członkowie CzTN złożyli sobie życzenia świąteczne łamiąc się opłatkiem.

Wykład o kwantyzacji redshiftów

W dniu 19 grudnia na środowym spotkaniu sekcji Dr Katarzyna Bajan z Instytutu Fizyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie wystąpiła gościnnie z wykładem „O losowości rozkładu przesunięć ku czerwieni w wybranych obiektach astronomicznych”. Przybliżyła niezwykle intrygujący fenomen polegający na tym, że obserwowane przesunięcia ku czerwieni bardzo odległych ciał niebieskich (galaktyki, kwazary) zdają się przyjmować wartości nie w sposób czysto losowy, ale ze swego rodzaju wyróżnieniem. Niektóre wartości powtarzają się najczęściej, a przyczyna postulowanej „kwantyzacji” przesunięć ku czerwieni jest przedmiotem wnikliwych dociekań.

Dr Katarzyna Bajan pozuje do zdjęcia w towarzystwie członków SACTN.
Dr Katarzyna Bajan pozuje do zdjęcia w towarzystwie członków SACTN. Od lewej: Artur Leśniczek, Maria Płomińska, Katarzyna Bryndal, Katarzyna Bajan, Tomasz Kisiel, Jan Wieczorek, Bogdan Wszołek, Marek Nowak, Karina Bączek, Adam Strzelecki i Witold Sejfryd. (Fot. A. Żyła)
mapa strony | kontakt