logo
 
Kontakt
Zarząd
Książki
Słownik
Członkowie
Polecane strony
 
Strona główna Informacje ogólne Galeria Publikacje Konkurs URANIA Kronika
 

Kronika

Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest spadkobiercą dorobku i kontynuatorem działań Sekcji Astronomicznej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Kronika rozpoczyna się od roku 2004 kiedy powstała SACTN.

Kronika 2006

Powrót Wenus

14 stycznia miała miejsce koniunkcja dolna Wenus. Była to pierwsza koniunkcja dolna Wenus od czasu jak obserwowaliśmy jej przejście na tle tarczy Słońca 8 czerwca 2004. Mroźne zmierzchy poprzedzające moment koniunkcji wykorzystaliśmy dla sfotografowania Wenus w jej fazie bardzo w?skiego sierpa. Zdjęcia wykonywali Bogdan Wszołek i Kamil Wszołek z użyciem teleskopu Meniskas 150 z tarasu Instytutu Fizyki AJD. W serii otrzymanych zdjęć na szczególną uwagę zasługuje to, które oprócz Wenus uwiecznia jeszcze szczyt wieży jasnogórskiej.

Wenus i szczyt wieży jasnogórskiej

U Pana Prezydenta

W dniu 23 lutego (tłusty czwartek) odbyło się w Urzędzie Miasta Częstochowy uroczyste podpisanie umowy pomiędzy UM i AJD o przekazaniu środków na zakup nowoczesnego projektora cyfrowego dla częstochowskiego planetarium. Z ramienia UM umowę podpisał Pan Prezydent - dr Tadeusz Wrona, a ze strony AJD J.M. Rektor - Prof. dr hab. Janusz Berdowski. Ceremonii towarzyszyła konferencja prasowa i przemówienia okolicznościowe. Dr Bogdan Wszołek przedstawił prezentację "Przybliżyć niebo Częstochowie" w której objaśniał m.in. szczegóły dotyczące projektora planetaryjnego. Udzielił też szeregu wywiadów prasowych i radiowo-telewizyjnych.

Zmagania olimpijskie

Dwóch członków SACTN, Marcin Lelit i Kamil Wszołek, podjęło na początku roku trud wystąpienia w XLIX Olimpiadzie Astronomicznej. Ich zmagania zakończyły się na II etapie w Katowicach (16.01.2006), gdzie przegrali walkę o wejście do finału.

Seminarium grudziądzkie

W dniu 27.02.2006 Kamil Wszołek wystąpił w okręgowych eliminacjach na najlepszy referat o treściach astronomicznych w ramach organizowanego corocznie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (OMSA) i zakwalifikował się do finału wygłaszając referat "Urocza planeta Wenus". W finale XXII OMSA w Grudziądzu, który odbył się w dniach od 16 do 18 marca, zatriumfował inny Częstochowianin - Piotr Plaszczyk - który wstąpił po tym sukcesie do SACTN.

Zaćmienie Słońca 29 marca 2006

Chcieliśmy pojechać do Obserwatorium Astronomicznego w Terskol (zbocze Elbrusa w Rosji) w celu dokonania obserwacji całkowitego zaćmienia Słońca. Niestety, nie otrzymaliśmy znikąd wsparcia finansowego i wobec piętrzących się problemów z otrzymaniem wiz na wjazd do Rosji, w ostatniej chwili przyszło nam zrezygnować z planowanej i przygotowanej ekspedycji. Okazało się, że pogoda na Elbrusie w czasie zaćmienia była idealna i tym większa szkoda, że nas tam nie było. Próby zaobserwowania, "na otarcie łez", częściowego zaćmienia Słońca w Częstochowie też spełzły na niczym. Tu niestety przeszkodziły chmury.

Naukowo w Kijowie

W dniach 25-29.04.2006 w Kijowie odbyła się konferencja "13th Open Young Scientists' Conference on Astronomy and Space Physics". Kilkoro członków SACTN wzięło w niej czynny udział:

 • Dr Bogdan Wszołek wygłosił tam proszony wykład p.t.: "Diffuse Interstellar Bands and their Families" oraz pełnił funkcję członka International Advisory Committee,
 • Kasia Bryndal wygłosiła komunikat "Diffuse Interstellar Band at 5850 as a Member of 5797 Spectroscopic Family",
 • Karina Bączek zaprezentowała pracę "Changing the Civilization Development by Comets",
 • Marcin Dyrka wygłosił referat "Interstellar C2 Molecule as Seen in HST/STIS Data",
 • Szymon Pośpiech podzielił się swoimi doświadczeniami w obserwacjach Słońca wygłaszając referat "Astronomy Lessons With Sun"

Program konferencji był bardzo bogaty i urozmaicony. W ramach zorganizowanych wycieczek zwiedzaliśmy oba kijowskie obserwatoria astronomiczne (uniwersyteckie i Akademii Nauk Ukrainy), planetarium oraz ważniejsze zabytki Kijowa. W drodze powrotnej była okazja zatrzymać się we Lwowie. W tamtejszej katedrze osławionej ślubami Jana Kazimierza mieliśmy okazję odnotować w jednym z witraży bardzo czytelny ukłon sztuki sakralnej w stronę astronomii, a ściślej ku prawom Keplera.

Członkowie SACTN przy zabytkowym teleskopie w uniwersyteckim obserwatorium astronomicznym w Kijowie
Członkowie SACTN przy zabytkowym teleskopie w uniwersyteckim obserwatorium astronomicznym w Kijowie

Jupiter Project 2006

W dniach 4-6.05.2006 dokonaliśmy udanych obserwacji Jowisza z jego czterema największymi księżycami. Obserwacje przeprowadzono w ramach współpracy SACTN z organizatorami akcji Jupiter Project w Japonii. Mimo nie najlepszej przejrzystości powietrza i stosunkowo krótkich nocy obserwacyjnych udało się otrzymać ponad 20 fotografii. Sukces fotograficzny zawdzięczamy, podobnie jak rok wcześniej, Markowi Nowakowi. Nasze zdjęcia w ilości 23 zostały zamieszczone na japońskiej stronie internetowej i obok zdjęć wykonanych w Japonii służą celom dydaktycznym na całym świecie. Studenci japońscy uhonorowali nas specjalnymi podziękowaniami oraz naklejkami z imionami naszych uczestników projektu zapisanymi w języku japońskim.

Przykładowe zdjęcie wykonane przez SACTN w ramach Jupiter Projekt 2006
Przykładowe zdjęcie wykonane przez SACTN w ramach Jupiter Projekt 2006
Uroczyste podziękowanie
Uroczyste podziękowanie
Naklejki z imionami naszych uczestników projektu.
Naklejki z imionami naszych uczestników projektu.

Forum Młodych Nauki

W dniu 2 czerwca 2006 odbyło się na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym AJD II Interdyscyplinarne Seminarium Studenckie "Forum Młodych Nauki". Członkowie SACTN włączyli się bardzo aktywnie do seminarium, przygotowując w sumie 12 przyczynków:

 • Dr Bogdan Wszołek "Międzygwiazdowe Pasma Rozmyte"
 • Szymon Pośpiech, Bogdan Wszołek "Obserwacje Słońca"
 • Karina Bączek, Bogdan Wszołek "Postęp cywilizacyjny z udziałem komet"
 • Marcin Dyrka, Bogdan Wszołek "Obserwacje międzygwiazdowej molekuły C2"
 • Katarzyna Bryndal, Bogdan Wszołek "Pasma międzygwiazdowe 5850 i 5797 Å jako członkowie tej samej rodziny spektroskopowej".
 • Piotr Plaszczyk, Marek Nowak "Częstochowskie obserwacje w ramach Jupiter Project 2006"
 • Katarzyna Witkowska, Bogdan Wszołek "Rytmy kosmiczne"
 • Kamil Wszołek "Urocza planeta Wenus"
 • Anna Winogrodzka, Karina Bączek "W świecie komet"
 • Andrzej Wszołek "Analiza poprawności wskazań czasu przez zegary słoneczne na Jasnej Górze"
 • Piotr Plaszczyk "Gwiazdy zmienne i ich amatorskie obserwacje"
 • Marcel Łapaj "Strona internetowa CzTN-SACTN"
Uczestnicy Forum Młodych Nauki

Goście z Kijowa

Na seminarium "Forum Młodych Nauki" SACTN zaprosiła dwie doktorantki z Głównego Obserwatorium Astronomicznego Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Były to Tatiana Shumakova i Nadiya Kostogryz. Tania i Nadiya wygłosiły po angielsku referaty p.t. "Minor Mergers of Galaxies" oraz "Raman Scattering and Optical Parameters of the Uranus Nonisothermal Atmosphere".

Tatiana Shumakova (z prawej) i Nadia Kostogryz w Częstochowie
Tatiana Shumakova (z prawej) i Nadia Kostogryz w Częstochowie

Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2006

W dniu 7 czerwca ukazał się drukiem CKA2006. Członkowie SACTN i inni sympatycy astronomii w Częstochowie przyjęli go z tym większą radością, że jego druk tak bardzo się opóźnił. Niezależnie, zainteresowani mogą korzystać z elektronicznej wersji naszego kalendarza odwiedzając stronę sekcji.

Urania III

Na początku 2006 roku został rozpisany III konkurs astronomiczny URANIA dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Konkurs zorganizowała Sekcja Astronomiczna Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Instytut Fizyki AJD w Częstochowie. Konkurs objęty był honorowymi patronatami Prezydenta Miasta Częstochowy i Starosty Powiatu Częstochowskiego.

W oparciu o nadesłane przez uczestników rozwiązania zadań I etapu, do rozgrywek finałowych zakwalifikowało się czterech gimnazjalistów (Bednarek Piotr - gimn. 7 w Częstochowie, Bigaj Michał - gimn. św. E.Stain w Lublińcu, Maczuga Sebastian i Sieradzki Krzysztof - obaj z gimn. w Blachowni) oraz trzynaścioro uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (Barczyk Andrzej, Błaszczyk Krzysztof, Kopeć Robert, Lubiszewski Marcin i Pasieka Marcin - TZN w Częstochowie, Jeruszka Piotr, Marchewka Klaudia, Nowak Krzysztof, Piszczała Arkadiusz i Wszołek Kamil - VII LO w Częstochowie, Bru? Przemysław - IV LO w Częstochowie, Czapla Michał - Katol. LO w Częstochowie oraz Pasierbowicz Adrian - Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie). Finał rozegrano w dniu 8 czerwca 2006 w Instytucie Fizyki AJD w Częstochowie. Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (30 pytań). Ostatecznie konkurs wygrali: w grupie młodszych - Bednarek Piotr, a w grupie starszych - Wszołek Kamil. Drugie i trzecie miejsce w grupie młodszych zajęli odpowiednio: Maczuga Sebastian i Bigaj Michał. W grupie starszych drugie miejsce zajął Jeruszka Piotr, a trzecie Bruś Przemysław.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy sfinansowane i opracowane przez SACTN oraz cenne nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe (300 zł.), Urząd Miasta (300 zł.) oraz J.M. Rektora AJD (zestaw książek). Finaliści oraz ich opiekunowie w chwilach wyczekiwania na werdykt Jury mieli okazję oglądać specjalnie przygotowaną wystawę oraz film o treściach astronomicznych. Po rozdaniu nagród i dyplomów zrobiono pamiątkowe zdjęcie. W obsługę konkursu zaangażowały się w tym roku następujące osoby: Bogdan Wszołek, Marek Nowak, Marian Głowacki, Marek Orkisz, Jan Bieleninik, Urszula Jeruszka, Kasia Bryndal, Karina B?czek, Artur Leśniczek i Marcin Dyrka. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa zaszczycili konkurs swoją obecnością i uczestniczyli w ceremonii rozdania dyplomów i nagród. Byli to: Grażyna Budzińska - Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatu Częstochowskiego oraz Jacek Betnarski - wice Prezydent Częstochowy.

Uczestnicy i organizatorzy finału III konkursu URANIA
Uczestnicy i organizatorzy finału III konkursu URANIA

Na babiogórskich szlakach

W dniach 24-25 czerwca dziewięciu członków SACTN (K.Bączek, K.Bryndal, M.Dyrka, A.Leśniczek, P.Plaszczyk, R.Staniewski, M.Nowak, K.Wszołek, B.Wszołek) z dwoma osobami towarzyszącymi odbyło wycieczkę na Babią Górę. Była to wycieczka na zakończenie okresu aktywności SACTN 2005/2006. W ramach wycieczki odbyło się ognisko pod gwiazdami, nocne wejście na szczyt Babiej Góry i obserwacja wschodu Słońca oraz dzienne wędrówki górskie. Członkowie SACTN ufundowali i uroczyście wręczyli przewodniczącemu sekcji kolorowy album, wyrażajśc wdzięczność za całokształt oddziaływań astronomicznych.

Grupowo na szczycie Babiej Góry
Grupowo na szczycie Babiej Góry

Zaćmienie Księżyca

Wieczorem 7 września wystąpiło częściowe zaćmienie Księżyca. Członkowie SACTN pod przewodnictwem Marka Nowaka dokonali obserwacji zjawiska i wykonali zdjęcia.

Częściowe zaćmienie Księżyca 7.09.2006.
Częściowe zaćmienie Księżyca 7.09.2006.

Otwarcie planetarium

W dniu 3 października dokonano oficjalnego otwarcia planetarium w Instytucie Fizyki AJD. W uroczystości wzięli udział m.in.: J.M. Rektor AJD prof. Janusz Berdowski (gospodarz uroczystości), Prezydent Miasta Częstochowy dr Tadeusz Wrona (wyłączny sponsor systemu planetaryjnego), dr Bogdan Wszołek (autor i wykonawca przedsięwzięcia jakim było sprowadzenie systemu projekcyjnego i uruchomienie planetarium) oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Częstochowski Stanisław Nowak (wygłosił piękne przemówienie i dokonał uroczystego poąwięcenia planetarium). W uroczystości wzięło udział około 60 osób, głownie przedstawicieli środowisk akademickich i samorządowych. Uroczystości towarzyszyła bogata oprawa medialna. Członkowie SACTN wydajnie pomagali w oprawie organizacyjnej. Tu na szczególne wyróżnienie zasługuje Marek Nowak, który wykonał kilka ozdobnych plakatów niosących treści astronomiczne i zdających sprawę z aktywności SACTN. Ponadto zatroszczył się o fotograficzną dokumentację uroczystości. Karina Bączek, Kasia Bryndal, Marcin Dyrka, Julita i Agnieszka Ozga oraz Kamil Wszołek godnie wywiązali się z roli członków lokalnego komitetu organizacyjnego. Całokształt działań SACTN wspomagających uruchomienie planetarium w Częstochowie został uhonorowany umieszczeniem logo sekcji na projektorze planetaryjnym.

Podczas uroczystości otwarcia planetarium.
Podczas uroczystości otwarcia planetarium. Od lewej: J.M. Rektor AJD prof. Janusz Berdowski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Częstochowski Stanisław Nowak, Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, wice wojewoda śląski Artur Warzocha, przewodniczący Rady Miasta Ryszard Szczuka i Bogdan Wszołek
Po odsłonięciu projektora wewnątrz kopuły.
Po odsłonięciu projektora wewnątrz kopuły.
mapa strony | kontakt